Warsaw,,Poland,-,26,07,2023:,Date,

59 procent vill investera uppger företagen i nya Underleverantörsbarometen

Sinfs underleverantörsbarometer för sista kvartalet 2023 visar en pessimistisk framtidssyn. Omsättningsminskningen är den största sedan coronakrisen och andelen som förväntar sig en minskning har ökat från 27 procent till 38 procent sedan förra kvartalet. Hela 90 procent tror också att lågkonjunkturen kommer att fortgå i sex månader eller mer. – Just nu råder en avvaktan, underleverantörerna brukar se ljust på framtiden, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd för Sinf.

Lönsamheten har minskat i jämförelse med föregående år. Andelen som tror på ökad lönsamhet minskar från 28 procent till 19 procent, betydligt under genomsnittet på 36 procent. Orderingången förväntas också minska. 38 procent uppger att de förväntar sig en minskning av orderingången. Det är den största minskningen på 15 år, utöver Coronakrisen.

-Under de år jag har presenterat underleverantörsbarometern har jag inte sett så mycket pessimism utöver coronakrisen som i senaste mätningen. Siffrorna brukar innehålla betydligt mer framtidstro, där tilltron på den egna verksamheten brukar vara tydlig, oron är nu markant vilket är bekymmersamt, säger Sanna Arnfjorden Wadström, vd på Sinf.

Att 90 procent av de tillfrågade tror att lågkonjunkturen kommer att hålla i sig minst sex månader kan ytterligare förlänga den avvaktan som företagarna upplever.
– Det är idag svårare att få ordern i mål. Kunderna håller hårdare i pengarna. Många vågar helt enkelt inte investera, berättar Sanna Arnfjorden Wadström.

Trots de dystra sifforna finns de som är villiga att investera. 64 procent av företagen har kapital, men fler, 75 procent, känner behov av ytterligare ekonomiska resurser för att kunna genomföra möjliga investeringar.

Barometern pekar även mot svårighet att generera vinst. Minskad lönsamhet ökar från 28 till 37 procent, sedan förra mätningen. Olika typer av kostnadsökningar har drabbat företagen i omgångar. 51 procent av de tillfrågade företagen tror exempelvis att elpriset fortsatt kommer att påverka resultatet negativt.

-Historiskt har avvaktan haft dämpande effekt på tillväxt och investeringar, så det gäller att våga göra rätt avvägningar. Försiktigheten kommer främst ur den ekonomiska osäkerheten, det inhemska och globala läget. Företagens kämpaglöd brukar synas starkt även i lågkonjunktur. Det finns också en stor investeringsvilja även om man inte just nu alltid vågar. Det är tydligt att alla kostnader företagen drabbats av de senaste åren skapar försiktighet. Regering och Riksbank behöver snabbt sätta in stimulansåtgärder så framtidstron ökar. Företagen vill mycket men avvaktar. Många har de sista åren tappat stora marginaler, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Barometern för kvartalet visar även att:

– 75 procent uppger att vi snart är, eller är mitt uppe i en lågkonjunktur
– 59 procent uppger oförändrad produktivitet
– 36 procent uppger att omsättningen blir oförändrad
– 27 procent uppger att kunderna kommer att flytta hem mer produktion
– 18 procent uppger tror att de behöver öka sin personalstyrka

Underleverantörsbarometern är en undersökning som genomförts sedan 2007. Varje kvartal mäts omsättningsförändring, förväntad orderingång, kompetensförsörjning och aktuella frågor hos svenska underleverantörer. Undersökningen har genomförts via enkäter under perioden 2023-10-01—24.

Sinf grundades 1941 och är en arbetsgivarorganisation för industri- och tjänsteföretag. Sinf driver frågor för ett bättre företagsklimat för små- och medelstora företag.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk