Fast,Running,Electricity,Meter,-,Electricity,Consumption,Concept

5,4 miljarder har betalats ut i elstöd till företag

Från den 30 maj till den 30 juni har Skatteverket betalat ut 5,4 miljarder kronor i elstöd till cirka 39 000 företag med uttagspunkter i elområde 3 och 4.

Skatteverket uppskattar att ytterligare cirka 180 000 företag kan komma att ansöka om elstöd innan den sista ansökningsdagen, den 25 september 2023.

Strax före klockan 10 den 30 juni hade 5 368 497 974 kronor betalats ut till 38 974 företag.

– Vi hoppas att företagen upplever att e-tjänsterna för ansökan är lätta att använda. Den som ändå behöver vägledning har möjlighet att kontakta Skatteupplysningen, säger Marie Elmnäs, projektledare för elstödet på Skatteverket.

De företag som är del av en intressegemenskap, till exempel en koncern, och som vill söka elstöd måste lämna in sina ansökningar samtidigt.

– Det är de företagen som avser att ansöka om elstöd och som ingår i intressegemenskapen vid tidpunkten för ansökan som ska lämna in sina ansökningar gemensamt. Företag som ingår i en intressegemenskap måste utse en ingivare för att kunna lämna in sin ansökan, säger Marie Elmnäs.

Ombudsbehörighet för ingivare anmäls via Skatteverkets webbplats, en särskild ombudsbehörighet krävs för den som vill använda sig av ett ombud.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk