verksamhetsplanering

5 tips om verksamhetsplanering

Känner du att verksamheten snarare ”går runt” än ”lyfter”? Fundera på om dina mål är tydliga och vilka på företaget som känner till dem. För dig är företaget mycket centralt och naturligt, för dina medarbetare kanske det bara är en arbetsplats. Det innebär att du behöver vara tydligare när du kommunicerar mål, planer och aktiviteter.

1. Ägardirektiv – 3 till 5 års sikt

Ägardirektivet är bara till för dig och styrelsen. Det är där du formulerar mål om marknad, tillväxt och lönsamhet. Gör det enkelt. Helst inte mer än en A4. Har du behov av policybeslut, lägg in dem där så slipper du fundera på det mera.

2. Strategisk plan – 1 till 3 års sikt

Ta hjälp av styrelsen med den långsiktiga planeringen. Det kan handla om affärsmodell, marknadsbedömningar, organisation, finansiering, risk, rekrytering, lokaler, investeringar med mera. Gör din strategiska plan förslagsvis i PowerPoint. Då blir den enkel att följa och presentera.

3. Affärsplan – upp till 1 års sikt

De flesta planer spricker på grund av att de är för omfattande. Dela upp din affärsplan i aktiviteter per månad, till exempel 3-4 stycken. Då hinner du med både verkställighet och uppföljning. Lista månader och aktiviteter i punktform. Lägg gärna in dem i en kalender som alla berörda kan se.

4. Aktiviteter – vad du gör nu

Arbeta löpande med de aktiviteter som ligger inom den närmaste tremånaders-perioden. Informera de som är inblandade och fördela arbetsuppgifter. Följ upp efter genomförande. Vad kan göras bättre?

5. Delaktighet – vad du vill att dina medarbetare ska göra

Det du inte kan sälja internt, är svårt att sälja externt. Var öppen med dina tankar och mål. Ju bättre kännedom om bakgrund och mål, desto större sannolikhet för ett bra utfall.

Det du inte har planerat för blir heller inte av!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk