5 tips om uppsägningar

Förr eller senare kan du som arbetsgivare behöva omorganisera ditt företag och därmed säga upp delar av din personal. Det är då viktigt att du hanterar uppsägningar regelrätt. Risken är annars att du får betala höga skadestånd samt att det kan skapa osäkerhet och konflikt mellan dina anställda.

1. Sköt dialogen med fackförbunden

När väsentliga förändringar förekommer på ett företag är arbetsgivaren skyldig att kalla de berörda fackförbunden till förhandling. Var noga med att sköta dialogen med facket för att inte skapa onödiga motsättningar mellan er. Observera att om du inte är ansluten till kollektivavtal eller om medarbetare inte är fackligt ansluten sköts hela förhandlingen utan facklig inblandning.

2. Gör en organisationskarta

För att ta erforderlig hänsyn till arbetstagarens rättigheter behöver du en fullständig översikt över bolagets anställda med befattningsbeskrivningar och anställningstid. På så sätt är det lättare att få en uppfattning om hur turordningsregler ska tillämpas.

3. Känn till skillnaden mellan uppsägning och avsked

Då och då händer det att arbetsgivaren blandar ihop begreppen uppsägning och avsked. Skillnaden mellan dem är dock stor och det är viktigt att inte benämna uppsägningen som avsked. Med avsked avses att man grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det här innebär att man efter ett kortare varsel omedelbart sägs upp från sin anställning utan rätt till uppsägningstid. Vid uppsägning på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist har den anställde rätten till sin uppsägningstid enligt lag eller avtal. En hopblandning av begreppen kan skapa onödiga och dyra tvister samt förlänga processen kring exempelvis en omorganisation.

4. Det är inte tillåtet att konstruera en arbetsbrist som inte föreligger

Att kringgå gällande regleringar rörande anställningstrygghet genom att konstruera en arbetsbrist som egentligen handlar om en uppsägning av personliga skäl kan lätt avslöjas. Arbetsdomstolen tar hänsyn till den svagare parten, i det här fallet arbetstagaren.

5. Bolaget bestämmer hur organisationen ska se ut

Arbetsgivaren beslutar själv vilka tjänster som ska finnas samt vilka kvalifikationer som krävs för respektive tjänst. Det betyder att god lönsamhet eller hög arbetsbelastning inte innebär att arbetsgivaren inte får ta bort en tjänst eller omorganisera sin verksamhet.

Kontakta alltid en arbetsrättsjurist innan uppsägning. Ett felaktigt agerande kan göra processen dyr och långdragen!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk