5 tips om sekretess- och konkurrensklausuler

5 tips om sekretess- och konkurrensklausuler

När du anställer någon som är tänkt att inneha en nyckelposition i företaget eller en position som innebär stor insyn och möjlighet att få tillgång till känslig teknisk information och know-how, kundregister eller annan betydande information för verksamheten, är det viktigt med en sekretessklausul i anställningsavtalet. Vill du förhindra att någon efter avslutad anställning i egen regi eller som anställd i konkurrerande bolag arbetar med konkurrerande verksamhet bör du använda en konkurrensklausul. En alltför ingripande konkurrensklausul kan av en domstol bedömas som oskälig och klausulen bör därför inte sträcka sig mer än ett år.

1. Sekretess och konkurrens är två olika saker

En sekretessklausul innebär att den anställde inte får använda sig av och sprida sekretessbelagd information. Men den påverkar inte alls möjligheten att ta anställning eller driva en konkurrerande verksamhet. Vill du vara säker på att den anställde sätts i karantän under en viss period efter anställningen får du skriva det uttryckligen i avtalet.

2. Sekretess- och konkurrensklausul vid vite

Sekretess- och konkurrensklausuler utan vite ger alldeles för svag effekt. Utan vitesklausul krävs det att du kan bevisa skada som har uppstått, vilket inte alltid är lätt. Nivån på vitet bör stå i relation till verksamhetens art, informationens värde och den anställdes position i företaget. I annat fall kan vitesklausul anses vara oskälig vid domstolsprövning.

3. Tidsperspektivet

Det är inte möjligt att sätta en individ i karantän utan någon tidsbegränsning.

4. Ersättning

Generellt kan arbetsgivaren endast hålla ett förbud mot att värva kunder under en kort period efter avslutad anställning. Om förbudet sträcker sig längre än så bör den anställde kompenseras på något sätt.

5. Sekretessklausulens roll

Sekretessklausuler kan stärka skyddet för information och kunnande som är direkt knutet till företagets verksamhet. En sekretessklausul innebär att den tystnadsplikt som ingår i anställningens lojalitetsplikt lever vidare även efter att anställningen har upphört. Eftersom tystnadsplikten inte är lika hämmande för arbetstagaren som en konkurrensklausul kan sekretessklausuler gälla för längre tid.

Se till att få med sekretess- och konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Sekretess och konkurrensklausuler är även vanligt förekommande i andra typer av avtal som kompanjon- aktieägaravtal med flera.

Behöver du hjälp? Kontakta Sinf jurister

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk