5 tips om lyckade kompanjonskap

Kompanjonskap kan kännas naturligt, inte minst beroende på att vi som personer ofta har olika egenskaper som kompletterar varandra. Vid etablering av företag kan det kännas bättre att vara flera som delar på arbete och risk. Kompanjonskap har dock baksidor som du ska se upp med, till exempel skillnader i syn på inriktning, tillväxt, ersättning, arbetsinsats med mera. Därtill kan förändringar i livet såsom ändrade förhållanden, sjukdom eller dödsfall radikalt förändra förutsättningarna.

1. Skriv avtal
Det är alltid lättare att reglera viktiga frågor innan de uppstår. Skriv ett kompanjonavtal som beskriver vad ni ska göra, era förväntningar på varandra och hur ni ska hantera meningsskiljaktigheter. Glöm inte att skriva under avtalet.

2. Se upp med 50/50-ägande
Även om det är vanligt med 50/50-ägande kan det skapa problem. Risken för att viktiga beslut inte fattas är stor. Därför kan det vara bra med tre ägare, då med lika stora andelar. Tänk på att mindre ägarandelar ofta saknar inflytande.

3. Stäm av regelbundet var ni står
Flera års företagande förändrar förutsättningarna. Ta tid att stämma av var ni står och vart ni vill en gång per år. Det ökar förutsättningarna för att ni utvecklas i takt med varandra. Dokumentera er gemensamma vilja, det kan formuleras i ett ägardirektiv.

4. Regler för exit
Se till att ni skriftligt är överens om vad som händer om någon delägare vill lämna verksamheten. Dödsfall kan leda till ofrivilliga kompanjoner. Tvister om värderingar vid utköp leder ofta till långdragna diskussioner med flera förlorare.

5. Ta externt stöd
Delägare som är verksamma i bolaget har ofta fullt fokus på nuet, därmed får de långsiktiga frågorna stå tillbaka. Involvera någon extern person som ni har förtroende för och träffas regelbundet för diskussion om hur ni når målen.

Ett bra kompanjonskap kan lyfta en verksamhet, ett dåligt kan knäcka det bästa företaget.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk