5 tips om leveransvillkor

I de flesta branscherna är det vanligt att du använder allmänna leveransvillkor. Det är viktigt att känna till i vilka fall dessa avtal blir bindande för parterna och vad du kan göra för att tillförsäkra att parterna har samma uppfattning om vilka villkor som ska gälla. Det är vanligt att parterna tar för givet att de ena eller andra villkoren gäller som avtalsvillkor. Men det kan ofta vara bra att få hjälp av jurister eller andra kunniga med att granska utformningen av offerter och få en genomgång av leveransvillkoren.

1. Läs igenom avtalen

Skapa förståelse för de vanligaste förekommande allmänna leveransvillkoren inom din bransch. I många avtal finns det motiveringar till utformningen i så kallade kommentarer. Eftersom villkoren är lika för många affärer är det vara värt att skaffa sig en djupare förståelse för dess innebörd.

2. Informera kunderna

Var noga med att informera dina kunder om vilka leveransvillkor ni tillämpar, det räcker inte alltid att skriva en hänvisning i offerten, oftast krävs det att du bifogar dem med offerten.

3. Konkurrerande avtal

Var uppmärksam på om kunden hänvisar till sina egna leveransvillkor. Om båda parterna hänvisar till olika avtal kan det uppstå komplicerade tvister om vilket avtal som ska tillämpas.

4. Skillnad på egna villkor och allmänna villkor

Var uppmärksam på skillnaden mellan allmänna leveransvillkor och leveransvillkor som är skrivna av det enskilda företaget. Ett allmänt leveransvillkor är oftast mer balanserat mellan parterna.

5. Ändra inte i allmänna villkoren

I de allmänna leveransvillkoren finns regleringar för hur du inom en bransch anser att du bör behandla vissa avtalsfrågor. Det är inte tillåtet att ändra i allmänna leveransvillkor, dessa ändringar kan bli helt utan verkan. Vill du förändra någonting ska detta anges i en bilaga.

Allmänna leveransvillkor är ett enkelt sätt för ett företag att få rimliga villkor som accepteras i branschen!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk