5 tips om kollektivavtal och pensioner

Nu förtiden är det inte lika självklart att teckna kollektivavtal som det var tidigare. Det är vanligare inom industrin än inom tjänstesektorn. Moderna branscher, inom exempelvis IT-sektorn, är väl medvetna om vikten av att ha likvärdiga villkor för sina anställda som kollektivavtalen anger när det gäller till exempel pensioner, försäkringar, semestrar, arbetstid med mera. De tecknar för den skull inte självklart kollektivavtal utan löser detta på annat sätt. När det gäller LO-kollektivet är företagen mera benägna att teckna kollektivavtal, mycket beroende på att det blir enklare med en företrädare (facket) vid exempelvis löneförhandlingar, uppsägningar, utläggning av semestrar med mera.

1. Innan du tecknar kollektivavtal

Inför tecknandet av ett kollektivavtal måste man se över hur ett tecknande påverkar företaget och dess anställda. Gå igenom frågorna:

  • Hur påverkar kollektivavtalet företaget?
  • Kan samma trygghet för de anställda ordnas utan kollektivavtal?
  • Vad blir kostnaden?
  • Hur påverkas företagets nuvarande pensioner av kollektivavtal?
  • Vad händer om jag inte tecknar kollektivavtal?
  • Kan jag tvingas att teckna kollektivavtal?
  • Var får man hjälp med kollektivavtalsfrågor?

2. Ett regelverk till företaget

Företaget påverkas genom att man får ett genomarbetat regelverk på företaget som är till stor hjälp när det dyker upp frågor kring olika händelser som inte tidigare reglerats. Det är främst inom LO- området detta kan kännas extra positivt.

3. Försäkringar

Genom tecknandet av det så kallade amf-paketet, ett försäkringspaket, innehållande såväl trygghetsförsäkringar som pensioner kan man lösa trygghetsvillkoren på ett acceptabelt sätt utan att teckna kollektivavtal inom LO-området, men de anställda får genom kollektivavtalet biträde och förhandlingshjälp. Företaget får en motpart att förhandla löner och andra villkor med, vilket är en praktisk fördel.

På tjänstemannaområdet, i det fall man tecknar ett kollektivavtal och har andra pensionsförsäkringslösningar, kan det få stor betydelse. I det fall företaget och tjänstemannen inte begär ett så kallat itp-undantag, infaller en helt ny pensionsplan för den anställde i och med att avtalet tecknas.

4. Medbestämmande

Via bland annat medbestämmandelagens utformning (mbl§13) är det även på tjänstemannasidan att föredra att avtal tecknas. De anställda får genom avtalet tillgång till ett så kallat trygghetsråd som är en trygghetsförsäkring vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Vid omorganisation eller arbetsbrist har företaget en huvudsaklig motpart som kan underlätta hanteringen med exempelvis avsteg från turordningslistor med mera.

5. Måste man teckna kollektivavtal?

Nej, det måste man inte, men den som vägrar att teckna ett kollektivavtal kan med lagliga medel mer eller mindre tvingas att teckna ett avtal. På företag som har fackliga medlemmar har den fackliga organisationen laglig rätt att tillförsäkra att medlemmen får ta del av de villkor som den fackliga organisationen framförhandlat i kollektivavtalet.

Konsultera alltid en arbetsrättsjurist i kollektivavtalsfrågor!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk