5 tips om Incoterms – ansvar under transporter

Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan vid transporten samt under vilken tidsaspekt. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, bland annat när risken för varorna övergår från säljaren till köparen. Varor transporteras mellan köpare och säljare, det gäller att fastställa vem som står risken för varorna samt vem som ska ombesörja och betala för transporten. Detta har betydelse för vilken av parterna som ska lämna uppdraget till en transportör eller en speditör. Genom att tillämpa Incoterms i vid internationell handel kan du minska risken för missförstånd, vilket annars kan leda till framtida juridiska tvister.

1. EXW, Ex Works
Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transportmedel som köparen bestämt.

2. FCA, Free Carrier
Säljarens skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna till köparen.

3. CIP, Carriage and Insurance Paid To
Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats. Risken ligger på köparen när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt.

4. DDP, Delivered Duty Paid
Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen.

5. Fler förkortningar
I Incoterms finns ett stort antal förkortningar. Var uppmärksam på vilka förkortningar som anges och innebörden av dem.

En affärs lönsamhet kan försvinna när det oförutsedda händer. Rätt leveransvillkor kan undvika kostsamma överraskningar!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk