5 tips om hur och när du kan använda dig av annans immaterialrätt

Dagens teknik gör det enkelt att använda sig av det andra har skapat. Att ladda ner och återanvända bilder, video, eller publicera någon annans logotyp är lätt. Det är viktigt att ha vetskap om vad du får och inte får göra då det gäller andras immateriella rättigheter.

1. Företagets viktigaste tillgångar

Patent, varumärken och design, det vill säga immateriella rättigheter, samt know-how eller företagshemligheter utgör basen för verksamheten och dina affärer. Dessa är många gånger de viktigaste tillgångarna i företaget. Att registrera rättigheterna skyddar både tillgångarna och investeringarna.

2. Erhålla ensamrätt

Ensamrätten till olika immateriella rättigheter kan fås på olika sätt. För att erhålla ensamrätten av ett varumärke kan du antingen registrera eller inarbeta varumärket. Då det gäller patent krävs en ansökan för en ny teknisk lösning. Den tekniska lösningen får inte vara allmänt tillgänglig någonstans i världen före tidpunkten för ansökan. Ta kontakt med en specialist innan du inleder aktiviteter kring en ny idé eller produkt.

3. Varumärke – Domännamn

Det finns en viktig koppling i din kommunikation mellan varumärke och domännamn. Undersök och säkerställ att du kan registrera och använda ditt varumärke även som domännamn under viktiga toppdomäner som till exempel .com, .se, .eu eller annan toppdomän specifik för din bransch.

4. Affärsintegration

Den kunskap och marknadsposition som dina immateriella rättigheter ger dig, kan integreras i din verksamhets affärsplan. Genom att jämföra dina existerande ensamrätter med dina konkurrenters skaffar du dig en uppfattning om din konkurrenskraft. Du kan höja din medvetenhet om din konkurrenskrafts potential genom att utvärdera ny teknik som din verksamhet utvecklar. Detta kan hjälpa er att motivera framtida affärsbeslut.

5. Vid intrång

Du bör försvara dina investeringar och ensamrätter! Tillåts andra aktörer att otillåtet kommersiellt utnyttja dina immateriella rättigheter skadas din verksamhets anseende och ekonomi. Om du misstänker att någon utnyttjar dina immateriella rättigheter bör du omedelbart agera. Tillsammans med en sakkunnig fastställs om, när och på vilket sätt man lämpligen ska agera.

Vill du använda dig fritt av annans varumärke, design, patent eller annat som är upphovsrättsligt skyddat, fråga ägaren om tillåtelse.

Är du osäker om du gör intrång i annans immateriella rättigheter, ta hjälp av en sakkunnig.

Text av Groth & Co

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk