5 tips om fungerande styrelsearbete

Har din styrelse tappat farten eller består den av personer som fanns tillhands när du startade bolaget? Blandas stora och små frågor i din vardag? Det kan bero på att de strategiska frågorna får stå tillbaka för de dagliga frågorna. Med ett fungerande styrelsearbete får du en långsiktighet som gör det lättare att nå målen.

1. Skriv ett ägardirektiv
Ägardirektivet beskriver ägarens vilja och mål med företaget. Vilka kunder vill du nå? Vilka marknader ska du bearbeta? Vilken lönsamhet och tillväxt vill du ha? Hur ska verksamheten finansieras? Finns det särskilda hänsyn som ska tas?

2. Rätt sammansättning, inte bara ”ja-sägare”
Välj styrelse som om du skulle rekrytera din viktigaste medarbetare. Du behöver en mix av kompetenser som leder företaget mot de mål du fastställt i ägardirektivet. Se upp för potentiella ”ja-sägare”, du behöver motstånd för att få en diskussion som leder framåt. Välj personer som ger dig de råd du behöver, inte de svar du vill höra.

3. Rätt krav på arbetsinsats
Undvik personer som ”sitter” i styrelser, satsa på de som vill jobba med ditt företag. Att vara styrelseledamot innebär mer arbete än att ”bara” delta på styrelsemöten. Dina ledamöter ska vara tillgängliga för rådgivning även mellan styrelsemötena.

4. Mål – beslut – uppföljning
Var tydlig i styrelsearbetet. Utgå från målen i ägardirektivet och affärsplanen. Fatta hellre få tydliga beslut än många otydliga. Ha uppföljning som en stående inledning på varje styrelsemöte. Se till att besvara de frågor som finns på agendan innan ni går vidare till nästa punkt.

5. Utvärdering av styrelsens arbete
Precis som medarbetare ska styrelsen utvärderas. Har ledamöterna bidragit med det som ägaren förväntade sig och uppnått målen i ägardirektivet? Om inte så förändra styrelsen på en gång. En passiv styrelse bromsar upp verksamheten och skapar osäkerhet.

Ett bra styrelsearbete inger förtroende, sparar tid och ger bättre beslut!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk