5 tips om föräldraledighet

5 tips om föräldraledighet

En frågeställning som de festa arbetsgivare förr eller senare stöter på är arbetstagarnas rätt till föräldraledighet. Att en arbetstagare är borta från sin anställning en period kan innebära svårigheter för arbetsgivaren att planera verksamheten, men föräldraledighet är en rättighet som arbetsgivaren har små möjligheter att påverka. Det är därför viktigt att känna till vilka rättigheter och skyldigheter en föräldraledig arbetstagare har.

Arbetstagare har rätt till föräldraledighet

Föräldrar har totalt 480 dagar föräldrapenning (ca 16 månader) som fördelas lika mellan dem, de kan sedan i princip dela upp dagarna fritt mellan sig. Pappan eller den andra föräldern har dessutom rätt till tio dagars ledighet i samband med att barnet föds.

Anmälan om föräldraledighet ska inges i tid

En arbetstagare ska anmäla sin föräldraledighet till arbetsgivaren senast två månader innan ledigheten tas ut. I samband med anmälan anger arbetstagaren även när vederbörande planerar att återgå till arbetet. För det fall arbetstagaren vill ändra tiden när denne vill återvända till arbetet ska detta anmälas senast en månad innan.

Föräldraledighet utan att ta ut föräldrapenning

Till dess att barnet är 18 månader har arbetstagaren rätt till föräldraledighet oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller ej.

Föräldrapenning efter 18 månader

Efter 18 månader har arbetstagaren rätt till föräldraledighet i samband med att man tar ut sparad föräldrapenning. Arbetstagaren har också rätt att förkorta sin arbetstid upp till 25 % av normal arbetstid. Förkortning av arbetstid och uttag av sparade föräldradagar kan tas ut tills dess att barnet fyller 8 år eller avslutat det första skolåret (för barn födda efter 1 januari 2014 gäller 10 år eller att barnet avslutat femte klass). Föräldrarna har också rätt att vara hemma för vård av sjukt barn till dess att barnet fyller 12 år.

Rättigheter rörande lön och ersättning från arbetsgivaren

Under föräldraledigheten har arbetstagaren rätt att följa med i löneutvecklingen. Enligt många kollektivavtal har arbetstagaren också rätt att under de första månaderna få viss kompensation från sin arbetsgivare, så kallad föräldralön.

Föräldraledighet är en rättighet där du som arbetsgivaren har små möjligheter att påverka. Se till att ha en bra dialog med din anställda som planerar en föräldraledighet!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk