5 tips om budget

Varför gör man en budget? För budgetens egen skull eller för att faktiskt ha något att relatera till? Målet med en budget är bland annat att hålla koll på kostnader och intäkter, men även en målsättning för vilken försäljningsvolym man vill nå. Då kan budgeten få karaktären av en prissatt aktivitetsplan. Med hjälp av budgeten får du även en uppfattning om företaget behöver ha finansiellt stöd i form av extern finansiering.

1. Var realistisk
Var realistisk när du gör din budget. En budget ska avspegla vad du tror att företaget mäktar med under den närmaste budgetperioden och inte vad du hoppas. Alltför optimistiska budgetar innebär att du och andra blir besvikna om budgeten inte uppnås.

2. Jämförbarhet mellan olika år och perioder
Utan något att relatera till kan allt se bra ut. Se till att du får en jämförbarhet mellan perioder och år i budgeten. Dela upp både intäkter och kostnader på ett sätt som gör det enkelt att följa upp och förstå företagets ekonomi.

3. Öka antalet intäktskonton
Dela upp din försäljning i olika konton. Låt till exempel intäkter från nya kunder bli ett eget konto eller skapa ett konsultkonto i det produktsäljande bolaget. Då kan du ta betalt för din kompetens. Fler intäktskonton ökar fokus på vad du kan sälja. Om du delar upp försäljningen i olika kostnadsslag behöver du också engagera dig och använda informationen för riktade försäljningsåtgärder.

4. Uppföljning
Gör regelbundna uppföljningar av budgeten och analysera varför ditt faktiska resultat skiljer sig från budgeten. Var observant både på positiva och negativa avvikelser. Har du agerat som det var tänkt? Har något i omvärlden hänt som påverkat resultatet? En budget utan uppföljning och analys är bortkastad tid. Gör en regelbunden uppföljning av prognoser under året.

5. Översätt till aktivitetsplan
När du väl har gjort din budget ska den översättas i en aktivitetsplan. Hur ska försäljningen gå till? Hur ska dina tjänster och produkter marknadsföras? Vem ska sälja och genom vilka kanaler? Vad får det kosta för att nå målen?

En bra budget gör det enklare att följa planen, upptäck avvikelser i tid för att nå ditt mål!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk