5 tips om att anställa rätt

Det kan bli mycket dyrt i det fall du anställer fel, om du exempelvis anställer en kompetens som det visar sig att du inte har behov av eller en person som inte passar in bland övrig personal. För att undvika det här är det viktigt att du har analyserat behoven. Det vill säga vilken typ av kompetens och personlighet du önskar att få in i företaget. För undvikande av misstag bör du redan i platsannonsen vara tydlig.

1. Tänk igenom kravspecifikationen
Ange tydligt vilka krav du har på de sökande, för att få ansökningar från personer med rätt kompetens och erfarenhet. Fundera även på vilken personlighetstyp som passar på företaget. Ofta är det bra om personalsammansättningen är blandad.

2. Vilken roll ska medarbetaren du söker få?
Formulera en tydlig rubrik som så exakt som möjligt anger vad arbetet innebär. Beskriv arbetsuppgifterna ärligt och lättbegripligt. Ange vilka arbetstider som gäller, arbetets omfattning exempelvis i timmar per vecka samt tjänstens varaktighet. Tänk på att alla sökanden är intresserade av ditt företag och att de kan komma att ha kontakt med dig oavsett om de anställs eller inte. Ge alla de som söker svar, även om du har fastnat för att gå vidare med andra arbetssökande.

3. Intervjuer och referenser
Boka alltid personliga anställningsintervjuer med dem som du funderar på att anställa. Är du påläst om den sökande är det lättare att bedöma personen. Ta alltid referenser på dem som du har för avsikt att anställa.

4. Anställningsavtal
Se till att upprätta anställningsavtal innan din nya medarbetare börjar arbeta hos dig. Detta gäller även om det rör sig om kortvariga anställningar. Huvudregeln enligt lagstiftningen är att anställda är tillsvidareanställda. Om ni kommit överens om annat så åligger det dig som arbetsgivare att bevisa det. Att det finns ett skriftligt anställningsavtal ligger alltså även i ditt intresse som arbetsgivare. Gäller provanställning måste det framgå vid anställningstillfället.

5. Introduktion
En bra början är att via introduktion lägga grunden till att den nya medarbetaren ska komma in i arbetet så snabbt och bra som möjligt. Utforma gärna ett enkelt introduktionsprogram inklusive en uppföljning efter cirka 14 dagar.

En ny anställning är en investering i en person som ska fungera i ditt företag under en längre tid. Ju bättre du vårdar investeringen, desto bättre kommer den att fungera!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk