5 tips om anbud och accept

Att få till affärer är naturligtvis en grundläggande del i att driva företag. En överenskommelse blir bindande mellan parterna enligt den så kallade anbud-accept principen. Det innebär att ena parten ger ett förslag till den andra parten som inom en viss tid kan välja att acceptera eller avstå från förslaget. Oftast är det dock inte så enkelt och de flesta affärerna föregås av en förhandling mellan parterna innan affären är i hamn. Det gäller då att veta vad som avtalats mellan parterna.

1. Överenskommelsen
Se till att överenskommelsen återspeglar samtliga punkter ni har kommit överens om. Ett ”gentlemen’s agreement” är svårt att bevisa i efterhand. En ny inköpare, en slutkund eller en domstol vet inte vad som muntligen överenskommits utöver det skriftliga avtalet. Den som menar att en viss överenskommelse föreligger har bevisbördan för att så är fallet vid en eventuell tvist.

2. Fasta rutiner
Gå igenom utformningen av offerter och era rutiner för att göra beställningar. Utan fasta rutiner kring hur överenskommelser träffas riskerar du att bli bunden av avtal.

3. Allmänna leveransvillkor
Känn till innehållet i vanligt förekommande allmänna leveransvillkor. Var observant på om kunden eller leverantören i sin korrespondens hänvisar till andra villkor än vad du gör. Då krävs ett klarläggande om vilka villkor som gäller, eftersom du annars riskerar att bli bunden av dessa villkor.

4. Skriftligt underlag
Se till att få skriftligt underlag på att ni har tolkat saker och ting på samma sätt, det vill säga att partsviljan är densamma. Ett mail där det beskrivs hur man tolkar ett affärsupplägg med ett ”OK” från andra parten kan vara mycket värdefullt vid en eventuell tvist.

5. Ärlighet
Dra inte nytta av andras misstag. Att agera i ”ond tro” det vill säga dra nytta av andras missar kan läggas dig till last och det är därför bättre att agera ärligt genom hela affären.

Skapa förståelse för affären i sin helhet, nyttja allmänna leveransvillkor och tänk på vad du säljer och köper innan affären går i lås.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk