5 tips när kunden inte betalar

Det händer alla att kunden någon gång inte betalar. Hur hanterar du en sådan situation för att det ska bli korrekt?

1. Försök att få en känsla för kundens ekonomiska ställning
Det är viktigt att få veta om det är en tillfällighet alternativt om det är så att kundens ekonomi visar på risk för konkurs. I Sverige är stor del av bolagsinformationen offentlig, en sökning på nätet eller en UC-rapport är ett bra första steg för att få en uppfattning om kundens ekonomiska ställning. Du kan även ta kontakt med Kronofogdemyndigheten som kan ge aktuell information om eventuella betalningsförelägganden.

2. När fakturan eller påminnelse inte bestrids
Ta kontakt med kunden och fråga varför de inte betalar. Känner du att viljan inte finns eller att kunden har dålig ekonomi kan du vända dig till inkassoföretag eller direkt till Kronofogden.

3. Om fakturan bestrids
Oavsett i vilket steg fakturan bestrids (faktura, påminnelse, inkasso eller Kronofogdemyndigheten) kan du välja att driva ärendet genom att stämma i allmän domstol. Grundas fordran på ett avtal, kan en eventuell tvistelösningsklausul i avtalet kräva att skiljedomsförfarande inleds för indrivning av betalning för förfallna fordringar.

4. Nya leveranser när kunden inte betalar?
Det kan vara riskfyllt att fortsätta leverera till en kund som inte har betalat förfallna fakturor, men i vissa fall har du inte heller rätt att neka leverans. Du bör konsultera en sakkunnig för att reda ut hur du ska hantera situationen.

5. Risk för konkurs?
Ser du att det finns risk för att kunden går i konkurs? Försök att få betalt även om du behöver komma överens om ett lägre belopp. Går företaget i konkurs är chansen mycket liten att du får betalt.

Ta för vana att kontrollera dina kunders ekonomi. En titt på allabolag.se eller en kreditupplysning kan spara både pengar och problem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk