5 tankar om externa rådgivare

När du jobbar med samma saker varje dag blir du blind för vissa saker och synvinklar. En extern person ser saker som du inte ser och ifrågasätter också det som du själv tycker är normalt. Att ta in en extern rådgivare berikar din verksamhet och du får någon att bolla idéer med. Du kan anlita externa rådgivare i akuta situationer, när du vill omstrukturera delar av ditt företag eller bara behöver någon annans syn på verksamheten.

1. Bestäm tid och omfattning
Det är viktigt att från början avgränsa rådgivningen i tid och omfattning. Vad är uppdraget och när ska det vara klart? Om du inte avgränsar rådgivningen finns det en risk för att den externa rådgivaren blir kvar och fungerar som en ny medarbetare istället.

2. Ta referenser
Be att få referenser och följ upp dem. Fråga referenserna om vad de uppfattade som bra och om det fanns saker som kunde utförts bättre av rådgivaren. Försök få en så bred bild som möjligt innan du bestämmer dig. Om du inte får några referenser backa ur och gå vidare med någon annan.

3. Rätt nivå
Lägg dig på rätt nivå när det gäller rådgivare. Behöver ditt företag kompentens som är relaterad till marknad, företagsstorlek, bransch eller annat? En rådgivare som till exempel enbart arbetat med storföretag tidigare kan ha svårt att förstå utmaningarna i ett mindre bolag och vice versa.

4. Kostnader
Vad innebär det för kostnader med en extern rådgivare? Be att få en uppskattning över den totala kostnaden för den period som du är intresserad av. I slutänden vill du inte uppleva att det finns en mängd tillkommande kostnader. Bestäm dig i förväg för vad rådgivning får kosta och håll dig till det.

5. Utvärdera
Vilket stöd fick du med rådgivningen? Var det väsentligt för företaget? Har rådgivningen lett till att ni löst ett akut problem eller finns det långtgående effekter för företaget? Var rådgivningen lönsam för ditt företag?

Att få andras syn och erfarenheter kan vara en snabb väg till lönsamma förändringar!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk