Optimism hos svenska tillverkare

31 procent av företagen menar att pandemin innebär nya möjligheter. Sveriges små och medelstora företag drabbas hårt av coronakrisen, det är tydligt enligt Sinfs medlemsenkät 2020. Coronapandemin har påverkat både omsättningen och förutsättningarna, men trots detta är många av företagen positiva till framtiden.

Optimism hos svenska tillverkare

Trots stora förluster väntar två tredjedelar av företagen att de ska vara tillbaka på samma volymer som innan coronakrisen redan under första halvan av 2021.

Sveriges små och medelstora företag drabbas hårt av coronakrisen, det är tydligt enligt Sinfs medlemsenkät 2020. Coronapandemin har påverkat både omsättningen och förutsättningarna för dessa företag, men trots detta är många av företagen positiva till framtiden.

Sveriges Industri och tjänsteföretag har haft en tuff vår och många av företagen har gjort stora förluster på grund av krisen. 37 procent av företagen svarar i enkäten att omsättningen har minskat med mer än 27 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Trots detta svarar två tredjedelar av företagen att de ska vara tillbaka på samma volymer som innan coronakrisen redan under första halvan av 2021.

-Detta speglar väl den optimism som finns hos svenska tillverkare. Optimismen och viljan är ofta stor vilket är mycket hoppfullt säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD för SINF -Svensk Industriförening. 31 procent av företagen svarar också att pandemin har inneburit nya möjligheter för företagen vilket är positivt.

-Det finns en rad möjligheter i krisen, som att satsa på ökad försäljning i närområdet när behovet av trygghet och säkerhet ökar i och med pandemin. Behovet av en ökad livsmedelsförsörjning inom landets gränser är också viktigt för att skapa en större trygghet, liksom hållbarhetsfokus.

Många företag brottas dessutom med kompetensbristen. Något som den minskade sysselsättningen i och med coronakrisen kan råda bot på. Flertalet bolag har i samråd med fackförbunden förhandlat fram kompetenslyft hos personalen där medarbetarna som korttidspermitterats kan gå bredvid under permitterad tid. Det finns en rad goda exempel på hur bolagen i och med detta bygger en kompetensmässig stabilitet framåt.

I samma undersökning ser vi att 24 procent av företagen väntas genomgå ett generationsskifte inom de kommande tre åren och 41 procent av företagen väntas genomgå ett generationsskifte inom de kommande fem åren. Detta är något som Sinf idag arbetar aktivt med och stöttar i. Chefsförhandlare Magnus Lindström har hjälpt företag igenom ägarskiften. Dessutom arbetar Sinfs VD Sanna löpande med att stötta familjer och företag i deras generationsskiften, både ledarskapsmässigt, men även i stöd till yngre och äldre generation för att behålla glöden i bolaget genom och efter skiftet.

-Det är vanligt med konflikter i samband med generationsskiften. Ju tidigare vi kan komma in och hjälpa till desto snabbare brukar vägen vara till framgångsrik verksamhet och god familjesammanhållning, säger Sanna.

I Sinfs medlemsenkät mäter Svensk Industriförening, Sinf, kontinuerligt stämningen hos de mindre och medelstora företagen. Enkäten är besvarad under juni månad.

Läs hela artikeln i tidningen Svensk Verkstad

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk