Bli medlem du också!

Sinf levererar rådgivning och stöd till små- och medelstora företag inom tjänstesektorn och industrin.  Vi är en icke vinstdrivande och oberoende arbetsgivarorganisation skapad av företagen för företagen. Vi fungerar som de små och medelstora företagens stöd och huvudkontor med expertisrådgivning av djupare slag.

Vi gör det enklare att vara företagare!

Vad ingår i ditt medlemskap?

· Fri arbetsrättslig rådgivning

Behöver ni hjälp med att lösa en intern konflikt? Vi ger juridisk rådgivning för företag som värnar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Våra jurister är vana förhandlare i frågor som rör arbetsrätt och kollektivavtal. Att undvika onödiga konflikter är lika med att spara tid och pengar.

· Fri affärsjuridisk rådgivning

Tvister, avtal, varumärkesskydd – komplicerade områden som ofta kräver professionell juridisk rådgivning när de egna ekonomiska intressena ska skyddas. Med erfarenhet från mer än 20 branscher har vi stenkoll på ditt företags rättigheter och skyldigheter i förhållande till omvärlden.

· Kollektivavtal

Som medlem i Sinf har du möjlighet att teckna kollektivavtal. Inom vissa branscher kan du teckna kollektivavtal direkt via Sinf. Genom fullmaktstecknandet blir Sinf arbetsgivarpart i förhållande till den fackliga organisationen och företräder företaget som part vid såväl lokala som centrala förhandlingar. Läs mer om våra kollektivavtal och vad det innebär att ha kollektivavtal.

· Juridiskt stöd långt under marknadspris

Vid större stöd än rådgivning beläggs en debiteringskostnad. Debiteringskostnaden är långt under marknadspris. Plus att du har jurister som känner DIN verksamhet.

· Affärsutveckling

Vi hjälper er att konkretisera företagets ambitioner, forma affärsmodellen och förvandla förändring till en möjlighet snarare än ett hinder.

· Omvärldsbevakning

Vi håller koll på marknaden, förändringar och tar de kontakter som krävs till förbättringar.

· Vi gör er röst hörd

Ett ständigt pågående arbete att påverka företagarnas klimat till det bättre dagligen. Vi har gjort stora påtryckningar, bland annat nu under coronakrisen för att förbättra för små- och medelstora företag. Vi höjer er röst.

· Föreläsningar och kurser

Vi erbjuder föreläsningar och kurser som hjälper er i ert företagande. Som medlem har du tillgång till en utbildningsbank

· Riktigt bra förmånserbjudanden

Förmånserbjudanden som bättre elpris hos Fortum, rabatter på hotellnätter, ledarskapsutbildningar och företagssäkerhet m.m.

Sveriges friaste arbetsgivarorganisation

I Sveriges enda arbetsgivarorganisation som renodlat kämpar för de små- och medelstora företagen är ambitionerna att hjälpa er höga. Vi finns här, ödmjuka inför de utmaningar som finns i just er verksamhet, som ditt stöd och er resurs – som ert huvudkontor och stöd. Sinf är en komplett företagar- och arbetsgivarorganisation för industri- och tjänsteföretag.  Vi bistår med professionellt stöd och nödvändig rådgivning inom arbetsrätt, affärsjuridik, affärsutveckling och generationsskiften för att företagen skall klara utmaningarna bättre, nå längre och bli mer framgångsrika.

Räkna ut din medlemsavgift

För koncerner med flera juridiska personer som medlemmar, där ett bolag i koncernen betalar maxavgift används en rabattsats på abonnemangsavgiften som är ökande för koncerner med flera bolag enligt följande princip: bolag nr 1: maxavgift, 0% i rabatt bolag nr 2: 25% i rabatt, bolag nr 3: 50% rabatt.

Beskrivning
Avgift
Pris / år
Antal anställda
 
x 999 kr
0 kr / år
Årsomsättning (omsatta miljoner)
 
x 229 kr / omsatt miljon
0 kr / år
Totalsumma serviceavgift (per år)
3999 kr / år
Medlemsavgift: 990 kr tillkommer
* Alla avgifter avrundas uppåt till närmaste 999-tal

Sinfs stadgar

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk