Underhallsmassan

Jakten på rätt kompetens är hård

Sanna Arnfjorden Wadström, vd, och Micaela Collin, vd-assistent, båda på Sinf, kommer att besöka Underhållsmässan i Göteborg i mars 2024.

Jakten på rätt kompetens är hård – 14 mars kl. 15.30-16.00

Företagen skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Många upplever extrema svårigheter i att hitta den kompetens som behövs. Om Sveriges innovationskraft ska växa eller åtminstone vidhållas måste företagen få tillgång till den kompetens som krävs. Hur hittar du den kompetens som behövs i ditt företag? Sanna Arnfjorden Wadström, VD på Sinf ger dig verktyg att komma framåt.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk