Underhallsmassan

Sinf kommer till Underhållsmässan

Sanna Arnfjorden Wadström, vd, och Micaela Collin, vd-assistent, båda på Sinf, kommer att besöka Underhållsmässan i Göteborg i mars 2024.

Underleverantörsbarometern – 12 mars kl. 11.30-12.00 (20min)

Varje kvartal mäter Sinf hur underleverantörerna mår, hur det går och hur framtidsutsikterna ser ut med hjälp av Underleverantörsbarometern. Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström går igenom den senaste mätningen i Underleverantörsbarometern. Hur mår underleverantörerna och vad har ändrats jämfört med föregående kvartal eller år?

Kompetensbrist – 14 mars kl. 15.30-16.00 (20min)

Kompletteras med innehåll inom kort.

 

Sanna Arnfjorden Wadström har arbetat med företagande i över 30 år, varav uppåt 15 år i vd-roller där hon ställt om verksamheter med stora moderniseringar och vässat företag att bli snabbfotade, entusiasmerade och digitaliserade. Hon har även stor styrelseerfarenhet genom flertalet bolagsengagemang och idag ansvarar hon för arbetet i ett femtontal branschföreningar med styrelser bestående av företagsledare från hela landet. Hon har flertalet åtaganden som främjar SME-företagen bland annat i styrelser som Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och betaltider.se samt rådgivningsgruppen till Tillväxtverkets Smart Industrisatsning för framtidens industri.

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk