Sverige:2030

  • Sverige2030 Vit Text

Vi affärsutvecklar för en hållbar framtid

Vi utbildar och processleder styrelser, ledningsgrupper och alla medarbetare i hållbar affärsutveckling. Vi sätter även upp företagsunika ledarnätverk inom företagsgrupperingar och koncerner, där vi tillsammans med de främsta hållbarhetsexperterna inspirerar med ny kunskap inom hållbar affärsutveckling och samtidigt jobbar i kreativa workshops för att kunna hitta era framtida konkurrensfördelar.

Processen och utbildningarna sker i en kombination mellan det digitala formatet och helt vanliga möten så som det var före Corona. Vi använder oss även av digitala utbildningar då det kompletterar kunskapslyftet.

Vi bjuder på ett första rådgivningsmöte!

 

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk