Viktiga punkter i höstbudgeten

Sänkt skatt för bolag
Totalt 7 miljarder kronor kommer skatter för bolag att sänkas med, de tre kommande åren. Ett tillfälligt skatteavdrag ska få företagen att investera mer. Det innebär att företag som investerar i nya maskiner eller annan utrustning under 2021 får göra skatteavdrag motsvarande 3,9 procent av vad inköpet kostade.
Därutöver sker en ändring i reglerna för ränteavdrag för företag som infördes 2019. De har i vissa fall lett till att en del företag inte har kunnat göra de avdrag de borde ha fått göra. Det justeras från och med nästa år.

Viktiga punkter i höstbudgeten

Sänkt skatt för bolag
Totalt 7 miljarder kronor kommer skatter för bolag att sänkas med, de tre kommande åren. Ett tillfälligt skatteavdrag ska få företagen att investera mer. Det innebär att företag som investerar i nya maskiner eller annan utrustning under 2021 får göra skatteavdrag motsvarande 3,9 procent av vad inköpet kostade.
Därutöver sker en ändring i reglerna för ränteavdrag för företag som infördes 2019. De har i vissa fall lett till att en del företag inte har kunnat göra de avdrag de borde ha fått göra. Det justeras från och med nästa år.
Omställningsstöd förlängs
Hittills har omställningsstödet till företag som drabbats särskilt hårt under Coronapandemin bara omfattat mars och april. Det förlängs och går att söka för maj, juni och juli. Samtidigt höjs kravet på att företagets omsättning ska ha fallit till minst 50 procent jämfört med samma period 2019. Dessutom har januaripartierna enats om 5 miljarder kronor i stöd för personer med enskild firma som drabbats av den ekonomiska krisen.
Sänkt arbetsgivaravgift för unga
2021 införs en sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga mellan 19 och 23. Detta är en av de största posterna i budgeten men kommer att upphöra under 2023.
Sänkt skatt
Nästa år sänks skatten på förvärvsinkomster med 5 miljarder kronor. Det innebär en skattesänkning med 1500kr om året för en heltidsanställd från 2021.
Januaripartierna har också gjort upp om att skatten på arbete ska sänkas med 5 miljarder under två år. Det gör att skattesänkningen kostar totalt 10 miljarder under 2021.
Socialförsäkringen – fortsatt ersättning för karensavdrag
De Corona relaterade åtgärderna i socialförsäkringen fortsätter. Med det menas bland annat att ersättningen för karensavdraget fortsätter med ett schablonbelopp på 804 kronor och ersättningen till egenföretagare förlängs under de 14 första dagarna.Vidare ska staten fortsatt kompensera arbetsgivaren för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.
A-kassan
Den generösare a-kassan kvarstår i två år till. Grundersättningen behålls därmed på 510 kronor om dagen som högst jämfört med tidigare 365 – det innebär drygt 11 000 i månaden. Taket för den som har ersättning baserad på inkomst är höjt från 910 till 1 200 kronor per dag, vilket innebär drygt 26 000 i månaden de första 100 dagarna med a-kassa. Från och med dag 101 kan man få som mest 1 000 kronor om dagen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk