Juristen svarar Magnus Lindström

Vad gäller vid arbetstidsförkortning?

“Jag har en kille anställd som vill gå ned på deltid för att kunna hämta sin son på förskolan. Han jobbar i vanliga fall till kl. 17 men vill from nu nu fram till sommaren kunna gå hem redan kl. 15. Just 15 – 17 är den tid då vi har som mest att göra och det skulle passa oss bättre om han var ledig på morgnarna i stället. Vad kan jag säga till honom, jag vill ju att det ska funka både för honom och för företaget?”

Magnus svarar: 

En anmälan om föräldraledighet i form av  förkortning av arbetstiden ska göras två månader innan ledighetens början eller om det inte kan ske, så snart som möjligt. Det framgår inte varför han inte sagt till tidigare men har han inte någon bra skältill detta så kan du av den anledningen neka honom att redan nu gå ned i arbetstid.

Dessutom ska du och han samråda om ledighetens förläggning- Om ni inte kan komma överens om hur ledigheten ska tas ut så ska den förläggas som han önskar om detta inte medför en påtaglig störning i verksamheten. Du skriver att det är just 15 – 17 som ni har som mest att göra och jag antar att det är svårt att lägga om arbetet eller att ta in en vikarie under denna tid så du kan troligtvis i detta fall påvisa en påtaglig störning i verksamheten så mitt råd är att du föreslår honom att istället ta ut sin ledighet ett part timmar i början av dagen  .Glöm inte att du ska meddela hans fack om du inte beviljar ledigheten så som han önskar.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk