Car,Fueling,At,Gas,Station.,Refuel,Fill,Up,With,Petrol

Tillfälligt sänkt skatt på diesel och bensin

Regeringen har presenterat ett nytt åtgärdspaket till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det innehåller bland annat sänkt drivmedelsskatt, en ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil och ett nytt reseavdragssystem.

Avsikten med det nya åtgärdspaketet är att möta prisökningarna med anledning av Rysslands invasion. Bland åtgärderna finns:

Skatten på diesel och bensin sänks tillfälligt juni-oktober 2022, till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk. Det innebär att priset vid pump blir drygt 1,30 kronor lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj.

En ny drivmedelskompensation införs till privatpersoner som äger en personbil. Stödet kommer att vara 1000 kronor per bilägare. De som bor i kommuner som ingår i stödområde 1, 2 och 3 (boende i gles- och landsbygd) får ytterligare 500 kronor i kompensation.

Anslaget för klimatbonusen ökas, därmed kommer en person som köper en elbil fortsatt kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd.

Elpriskompensationen förlängs med lägre kompensationsnivåer för mars månad i södra och mellersta Sverige. Ersättning ges för en förbrukning mellan 400-2 000 kWh per månad. Kompensationen kommer att vara mellan 100 och 1 000 kronor och omfatta cirka 2 miljoner hushåll.

På lite längre sikt tillkommer också:

Dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som helt baseras på avstånd mellan bostad och arbetsplats. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna ska ha någon betydelse för avdraget.

Reduktionsnivåerna (inblandning av biodrivmedel) för diesel och bensin fryses till 2022 års nivåer under nästa år. Dessutom tidigareläggs ett uppdrag till Energimyndigheten om att se över om reduktionsnivåerna bör justeras från 2024.

Den årliga omräkningen av skattesatserna på diesel och bensin pausades för 2021 och 2022, vilket även föreslås att göras nästa år.

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk