elbil

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel

Regeringen föreslår en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Den föreslagna tillfälliga skattefriheten för förmån av laddel ska gälla från 1 juli 2023 och tre år framåt. Avsikten är, förutom att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta, att gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ. Skattefriheten ska omfatta personbil klass 1, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Laddning vid publika laddstationer eller anställd som betalat laddning på annan plats omfattas inte. Skattefriheten gäller inte heller om arbetsplatsen där laddningen sker är belägen i den anställdes bostad.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk