Work,Process,In,Metallurgical,At,Manufacture,Of,Steel,Plant

Sverige levererar världens första fossilfria stål

Sverige blir först i världen med hållbart stål och mål är att leverera till marknaden och demonstrera tekniker i industriell skala inom fem år. Det är en historisk milstolpe på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning.

Tillverkningen av det viktiga materialet stål är en av de största källorna till koldioxidutsläpp och stålföretagen är en av världens mest klimatutmanande branscher. Återvinningsgraden är visserligen omkring 90 procent i många delar av världen, men det tillgängliga stålskrotet möter bara 25 procent av den globala efterfrågan. Behovet av en alternativ och koldioxidneutral lösning är alltså stort.

Den svenska produktionstekniken Hydrogen Breakthrouh Ironmaking Technology – HYBRIT – reducerar stålet med 100 procent vätgas i stället för med kol och koks. Tekniken skapades 2016 med målet att redan 2026 leverera fossilfritt stål till marknader och demonstrera tekniker i industriell skala.

HYBRIT-tillverkat stål beräknas bli 20 procent dyrare än traditionellt stål, i alla fall i början. En förutsättning för att klara konkurrensen uppges vara att koldioxidutsläppen blir dyrare.

Ägarbolagen är SSAB, HYBRIT, LKAB och Vattenfall.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk