Småföretag allt viktigare för Sveriges totala export - men behöver stöd inför osäkrare konjunktur

Text av EKN

Småföretag allt viktigare för Sveriges totala export

Små och medelstora företag står idag för en rekordstor del av Sveriges totala export. Men mindre exporterande företag är mer känsliga för sämre tider än större. Därför behöver de extra stöd när konjunkturen riskerar att mattas av. 

Om vi tittar tillbaka fem år i tiden ser vi en rekordstor exportökning från Sveriges 48 713 (2018) exporterande företag. Från 2014 till 2018 har landets företag ökat sin export från 1074 miljarder kronor till 1419 miljarder, en ökning på 32 procent. Både de stora och mindre företagen presterar bra.

Storföretagen har under perioden ökat sin export med drygt 150 miljarder kronor, eller 22 procent. De små och medelstora företagen har samtidigt ökat sin export med 195 miljarder, eller 47 procent, och står i dag för 43 procent av Sveriges totala export. En orsak till detta är att det blir fler och fler små och medelstora företag som exporterar. En annan är att företagen hittar fler nya marknader.

Det är nu extra viktigt inför en eventuell avmattning av konjunkturen att ge de små och medelstora företagen bra förutsättningar att ändå fortsätta att öka sin export.

– Sedan länge finns vi ”top of mind” hos storföretagen. De vet att de kan få hjälp från exportfrämjarna om de behöver det. Men många småföretagare är vana att klara sig själva, och är inte medvetna om att de kan få exakt samma hjälp från oss på EKN som storföretagen, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef små och medelstora företag, på EKN, Exportkreditnämnden.

Under senaste lågkonjunkturen, efter finanskrisen, minskade antalet exporterande företag i Sverige. Det tog sju år innan nationen hade lika många exporterande företag igen. Idag, när småföretagen har ökat sin andel av exporten, skulle ett sådant tapp bli kännbart för hela samhällsekonomin.

Erfarenheten som gjordes under senaste lågkonjunkturen, med tusentals småföretag i landet som helt lämnade exportmarknaden, för att i många fall inte återkomma, var att de mindre företagen behövde tillgång till finansiering och konsultativt stöd.

Därför startades 2015, efter ett direktiv från dåvarande handelsminister Ann Linde, regionala exportcentra i princip varje län i landet. Vart femte industriföretag i Sverige uppger idag, trots högkonjunktur, att de har svårt att få lån, enligt en ny rapport*.

– Vi på EKN, som är en av parterna i alla regionala exportcentra, gör över tusen företagsbesök per år och kan bekräfta den bilden. Vi jobbar i nära samarbete med företag och bank för att hitta lösningar när finansieringen är en utmaning. När banken kan försäkra sin risk hos EKN blir det lättare att ge företaget lån eller checkkredit, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef, och tillägger:

– Vårt uppdrag från regeringen är att hjälpa exporterande företag och deras underleverantörer med deras finansiering. Vi har många verktyg i vår låda så om du som företagare behöver hjälp, ring oss.

*) Johan Kreicbergs och Violetta Juks på Svenskt Näringsliv.

Här ser du tre exempel på hur EKNs garantier kan hjälpa ditt företag att öka konkurrenskraften

Ökad rörelsekredit från banken

Många små och medelstora exporterande företag behöver hjälp med ökat kreditutrymme. Kanske haltar kassaflödet på grund av långa betalningsvillkor? När du ökar din försäljning kan du behöva krediter för att finansiera affärerna. Med en garanti från EKN delar vi bankens risk och gör det enklare för dig att få banken att säga ja. För innovativa företag kan vi täcka ända upp till 80 % av bankens risk till en låg premie.

Lån till investeringar från banken

Behöver du göra nya investeringar för att kunna växa på nya marknader? Det kan handla om investeringar i produktionsutrustning och maskiner. Här kan EKN gå in och ställa ut en garanti till banken eller annan finansiär av utrustningen. Mindre risk för banken – större möjligheter för dig.

När kunden kräver förskottsgaranti

När du gör en exportaffär vill du gärna ha en del betalt i förskott. Din kund som betalar i förskott vill ofta ha en säkerhet, en bankgaranti, om något skulle gå fel med leveransen. Eftersom bankgarantin belastar kreditutrymmet hos banken kan EKN gå in och täcka upp. På så sätt underlättar vi din finansiering. Vi försäkrar bankens risk och därmed frigörs kreditutrymme för ditt företag

EKN kan garantera såväl små som stora affärer inom både varu- och tjänsteexport. Våra lösningar är till för alla exporterande företag och underleverantörer till exporterande företag.

Till EKNs guider för små och medelstora företag>

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk