Sinfs kvinnliga nätverk – lite mindre gubbigt

Ett kvinnligt nätverk som vänder sig till dig som arbetar i ledningen och/eller är delägare i något av alla medlemsföretag, antingen i Sinf eller i de branscher som vi samarbetar med. Genom nätverket vill vi ge fler framstående företag möjlighet att skapa ökad affärsnytta genom ett jämställt tänkande och agerande.

Gå med i vår grupp på LinkedIn för uppdateringar

Vi vill se fler ägarledda företag lyfta fram fler stjärnor och talanger som skapar framgång. Den stora dolda resursen är ofta kvinnor – det ska vi ändra på! Kanske är du ny i din chefsroll eller har fungerat som en informell ledare under flera år? Eller varit chef länge men känt att du vill ha fler att utbyta erfarenheter med? Genom Sinfs kvinnliga nätverk ges kvinnor möjlighet till erfarenhetsutbyte. Nätverkets träffar utgår från vad medlemmarna vill sätta fokus på och kommer fortlöpande att ha olika teman, som till exempel retorik, styrelsearbete, strategi och uppfyllande av ägardirektiv.

Nätverksträff våren 2018:

Den 30 maj
Mingel: Kvinnligt nätverk
Gästföreläsare: Therese Albrechtson
När: Den 30 maj
Tid: 18:30 på Sinfs kansli i Stockholm

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk