Sinf på Elmiadalen

Sinf på Elmiadalen

Den 29-30 juni samverkar en rad viktiga aktörer för att skapa den digitala mötesplatsen Elmiadalen, med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvarata den innovationskraft som finns i Sverige.

Tillsammans med Elmia arrangerar Sinf en möjligheternas framåtblick på Elmiadalen:

Möjligheter för svensk industri efter Coronakrisen

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk