Semesterlöner krossar företag - Korttidsersättningen behöver återinföras under semestern

Sanna Arnfjorden Wadström Vd Svensk Industriförening Sinf

Semesterlöner krossar företag

Korttidsersättningen behöver återinföras under semestern

Nu är det bråttom. Regeringen bör omgående införa ett nytt krispaket för att värna om de små bolagen som byggt och format Sverige i så många år. Permitteringsstödet behöver gälla för de små bolagen även under semestertid.

Orderboken är tom och det svårt att sova. Buffertar som vi lagt årtionden på att bygga upp börjar sina. Sommaren kommer. Oron växer, hur ska vi klara semesterlönerna? Hur ska det gå sedan, till hösten när det kapital vi byggt upp och skapat under hela yrkeslivet försvinner på några månader? Hur ska vi klara oss?

Så beskriver många företagare sin vardag just nu. Som vd för Svensk Industriförening träffar jag många kämpande företagare. Företagare som utåt håller en god min och sliter. Småföretagarna har varit med förr, av tidigare kriser har de lärt sig vikten av att vara förberedda inför sämre tider. Men när krisen blir såhär djup och pengarna börjar sina så snabbt, då är det allvarligt. Nu börjar vi närma oss en situation där väletablerade småbolag, som byggt upp och format Sverige, börjar ta stryk på riktigt. Hur många kommer klara semesterlönerna i år?

Tiden efter semestern är ofta den tuffaste perioden på året. Det är då verksamheten legat nere över semestern. Orderboken brukar minska och man behöver ta av sina reserver.

Ur en småföretagares vardag i kris

Jag tänker på personalen och känner stort ansvar för dem, för Eva som har mist sin make i covid-19, som kämpar varje dag, som så tappert slutförde ansökan om korttidspermittering samma dag som hon begravde sin man. Jag känner med henne. Jag känner för Marcus som miste sin mamma på ett av de coronadrabbade äldreboendena. De säger båda att arbetet hjälper dem, att få kontinuitet och att leva vidare trots allt som är svårt.

Jag tänker på Marcus, på Eva och de andra medarbetarna och känner stort ansvar. Det är mitt ansvar ett verksamheten lever vidare, att lösa det här.

Tänk på tiden innan corona, hur mycket tid man som företagare la ned på att jobba framåt och på att öka produktiviteten och optimera varenda dag. Så drabbades vi av coronakrisen och veckorna går, månaderna går och orderna uteblir. Verksamheten blöder pengar på ett sätt som vi inte tidigare upplevt.

Allvarliga brister i regelverket

Många bolag överlever tack vare stödinsatser som korttidspermitteringar och andra stödåtgärder. Under semesterperioden uteblir naturligt ersättningarna för korttidspermittering och arbetsgivaren får återgå till att betala fulla löner. Företagen måste därmed trots tomma orderböcker betala ut semesterlönerna under hela semesterperioden. Hur ska de klara det?

Svensk småföretagarindustri har tagit över ett sekel att bygga upp. Många av industriföretagen är helt avgörande för småkommunerna ute i landet. För deras arbetstillfällen och för kommuninvånarnas välstånd. Släpper man taget om de företagen och de går omkull kommer många inte tillbaka. Att bygga upp en ny industri med kunskap, maskiner och strukturer inom den här sektorn tar årtionden. Missar vi att hjälpa företagen nu så finns en stor risk att vi slår undan benen för svensk industri för alltid, stommen i vårt näringsliv.

Det är bråttom

Regeringens tidigare bestämmelse om att bidrag utges även under semestertid behöver återinföras då regeländringen drabbar småföretagen hårt. För den anställde som går på semester och har varit korttidspermitterad om semestern inte infunnit sig bör permitteringsbidraget bestå även under semesterperioden. Det är viktigt att våra företag som tillfälligt befinner sig i en ekonomisk kris räddas. Företagen behöver stödinsatser för att klara semesterlönerna och överleva slutet av sommaren och början av hösten. Nu är det bråttom, semestertiden är redan här.

Sanna Arnfjorden Wadström
Vd Svensk Industriförening Sinf, arbetsgivarorganisation för SME-företag inom industri- och tjänstesektorn

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk