Young,Hacker,In,Data,Security,Concept

Tips för att bli säkerhetssmart

För att öka säkerhetsmedvetandet och kunskaperna om hur man beter sig på ett säkert sätt, till exempel i sociala medier, har Must (militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) tagit fram en kampanj.

En undersökning inom Försvarsmakten visade att bara fyra av tio försvarsanställda ansåg sig ha ett högt säkerhetsmedvetande. Den visade också att många medarbetare kan säkerhetsskyddsreglerna i teorin men att de brast i den praktiska tillämpningen. Dessutom visade det sig att Försvarsmaktens personal bidragit till oönskad exponering av text och bild på internet.

Kampanjen riktar sig till Försvarsmaktens medarbetare i vid bemärkelse, men många fler kan dra nytta av den information som förmedlas.

Vill du öka cybersäkerheten?

MSB sammanställde 2020 ett antal rekommendationer avseende cybersäkerhet, i samband med pandemin. Rekommendationerna är framtagna för att utgöra ett stöd i arbetet med att prioritera vad som behöver göras.

Via länken nedan har du möjlighet att repetera de rekommenderade säkerhetsåtgärderna.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk