Så fungerar avstämningsprocessen för korttidspermittering

Så fungerar avstämningsprocsessen för korttidspermittering

Den första avstämningsprocessen kring korttidspermittering har inletts

Den 16 juni inledde Tillväxtverket avstämningsprocessen för de första 25 000 företagen som ansökte om bidrag för korttidspermittering under mars månad. Myndigheten har totalt fått in ca 75 000 ansökningar sedan ansökningsperioden öppnade och har redan beslutat i ca 67 000 av dessa. Grundkraven för att beviljas ersättningen är att företaget ska vara registrerad som arbetsgivare, vara i en tillfällig men allvarlig ekonomisk svår situation, inte vara på obestånd och dessutom kunna uppvisa att man infört åtgärder för att minska arbetskostnaden.

Den inledande avstämningsperioden gäller för de tre månader som företag har mottagit stödet från mars månad och är en så kallad mjuk avstämning. Det innebär att en slutlig avstämning först kommer att göras efter att företaget träder ut ur stödet.

Den första inledande mjuka avstämningen kan därmed komma att utföras mitt i stödperioden för företaget vilket innebär att Tillväxtverket först vid den hårda slutavstämningen tar hänsyn till om permitteringen fördelats rättvist mellan de anställda. Avstämningen kommer således nu i första skedet att enbart fokusera på att se över att företaget uppfyller grundkrav för stöd och att det visar att stödets storlek stämmer med permitteringsgraden för arbetarna och det utbetalade beloppet.

Det är till synes en avstämning med kamp mot klockan där företagens uppgifter måste inkomma inom två veckor till Tillväxtverket, och i tid. Myndigheten beviljar inte anstånd för försent lämnade uppgifter och i de fall företagen inte inkommer i tid med avstämningsuppgifterna så blir företaget återbetalningsskyldig för det som redan betalats ut. Det har till myndigheten inkommit en del klagomål gällande den korta tid som ges företagen, men Tillväxtverket meddelar att det är så här processen ser ut och uppmanar företagen att se till att hålla sista inkommande datum som är 30 juni.

Det finns alltid en möjlighet att ansöka om anstånd i de fall företaget har ett kraschat lönesystem eller av annan orsak inte kan inkomma med uppgifter. Ett beviljande av anstånd granskas individuellt och det bör röra sig om sådant som företag inte kunnat påverka. Blankett för detta finns på Tillväxtverkets hemsida.

På Tillväxtverkets hemsida finns även en film som visar hur processen går till och det finns även möjlighet att prenumerera på till myndigheten inlämnade frågor och svar.

 

Har du funderingar kring detta? Kontakta Sinfs jurister.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk