Plastföretag fick stipendium för sitt fokus på effektivisering

Plastföretag fick stipendium för sitt fokus på effektivisering

Stipendiaten, Stina Delin som förvaltat och utvecklat företaget JiJ-Plast och nu vill hon digitalisera och utveckla verksamheten ytterligare. Även Jij har påverkats av krisen och Stina delar sina tips. Möt den nya stipendiaten för Stiftelsen Denise och PO Lindholms Fond som nu delat ut ytterligare ett stipendium för att bidra till Industrin i coronakrisen.

Stina Delins far Jan Johannesson startade företaget Jij-Plast AB tidigt under 60-talet. Till en början startades bolaget med verktygstillverkning för metallgjutning och även formsprutning. Med tiden gick företaget över mer och mer till formsprutning och plast, där de är än idag. Jij-plast är ett mindre företag och har en maskinpark med cirka 30 maskiner med allt från 20 upp till 1000 ton. Stina arbetar sedan några år tillbaka som VD, efter att ha tagit över efter hennes far. Hon beskriver sig själv som en väldigt operativ chef.

Coronakrisen har slagit hårt för Sveriges företag och även Jij-plast har påverkats.
– Det har helt klart varit tufft men vi har agerat utifrån det vi anser är bäst för verksamheten. Alla har arbetat för varandra och varit väldigt engagerade i samhällsproblematiken och företaget. Medarbetarna har velat det bästa för oss som grupp, individuellt och för företaget, säger Stina. Under Coronakrisen har företaget börjat arbeta mer flexibelt och alla hugger tag där det behövs.
– Vi har alltid varit som en familj och har alltid varit en liten organisation, där var och en har ett avdelningsansvar samtidigt som man är operativ i det ansvaret. Det bidrar till det stora engagemanget fortsätter Stina.

Stinas råd till företag som har det tufft i Coronakrisen menar hon är att allting bygger utifrån människan och människan är både den starkaste och svagaste länken i bolaget.
– Att man har ett sammansvetsat gäng där alla är delaktiga på det sättet som vi har varit här är ett bra tips. Här har det känts som en fantastisk väg framåt där man som anställd är inställd på att de gemensamma och individuella intressena är samma sak, säger Stina.

Stipendiat för Lindholms Fond

Som ung hade Stina en helt annan karriär i sikte men medan hon väntat på en speciell utbildning fastnade hon på Högskolan i Kristianstad där hon läste Polymerteknik. Det var spännande och under 80-talet började hon på sin pappas företag Jij-plast AB, där Stina idag är VD.

Företaget har haft en fin utveckling. Stina skickade in en ansökan till Lindholms fond med en motivering varför de skulle få stipendiet. I vinter fick vi också rekordmånga ansökningar berättar stiftelsens ordförande Sanna Arnfjorden Wadström, vilket är glädjande.

Motivering till att stipendiet tilldelas Stina Delin på Jij-Plast AB lyder:

”Det finns behov av digitalisering generellt i branschen. Det gånga året har ställt företagen inför stora utmaningar. Företaget Jij-plast har goda siffror och har adresserat de frågor som är så viktiga framåt och vill arbeta med precis de frågor som kommer vara avgörande för företagen framåt vilket vi vill lyfta och premiera med ett stipendium. Det är viktigt för industrin framåt och kommer vara livsavgörande för framtidens industri.”

Stinas intention är att de med stipendiet ska kunna lägga upp ett materialplaneringssystem till ett effektivare system.
– Det kommer att ta mycket tid och kraft från oss att lägga om på nytt där vi faktiskt kan arbeta effektivare, säger Stina och fortsätter: vi har väldigt mycket att vinna på att bygga in digitalisering. Även robotisering kommer vi ha mycket gagn av, avslutar hon.

Utmaningarna i branschen är att effektivisera så långt det går menar Stina. En annan utmaning är att hålla sig ajour med nya kunskaper, utrustning, material och att kunna följa med i utvecklingen på begränsad personalstyrka där man behöver alla på plats.

Jij-plats har varit medlem i Sinf väldigt länge. Anledningen var dels förhandlingarna med facken, arbetsgivardelen och den juridiska biten.
– Man kan ju ställas inför frågor där man bör ha ett svar inom ett par dagar för att kunna skriva ett avtal med en kund, jag har haft mycket glädje av både arbetsrätten och affärsjuridiken, det är fantastiskt bra, avslutar Stina.

 

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk