Business,And,Lawyers,Discussing,Contract,Papers,With,Brass,Scale,On

Överklaga era återkrav från Tillväxtverket

Förvaltningsrätten har mottagit ett berg av överklagande sedan Tillväxtverket påbörjat sina beslutstagande angående återkrav av permitteringsstöd. Främsta anledningen till återkrav har handlat om försenade avstämningar från företagaren, olovliga vinstutdelningar eller att Tillväxtverket ansett att företaget inte kunnat bevisat att det befinner sig i en tillfällig svår ekonomisk kris. Förvaltningsrätten har nu upphävt ett stort antal av Tillväxtverkets beslut och domstolarna gör generellt en mer nyanserad helhetsbedömning i varje ärende och tar hänsyn till flera faktorer.

De nya domarna har medfört att vinstutdelningar inte automatiskt ska diskvalificera företagets rätt till stöd utan det ska göras en helhetsbedömning kring företagets beslut om utdelning. Dessutom gavs det vid inledningen av permitteringsperioderna (våren 2020) knapphändig information från verkets sida om vilka krav som skulle ligga till grund för en godkänd ansökan. Även en försenad avstämning ska inte heller alltid medföra att hela stödet ska återbetalas. I domstolarna har bedömningar gjorts att några dagars försening inte ska vara skäl för återkrav eller om företaget har en förklaring som kan accepteras.

Reglerna är nya och Tillväxtverket följer lagens ordalydelser vilket inte alltid blir på sådant sätt såsom lagen var tänkt att användas. Våra jurister uppmanar därför företag som fått ett besked om återkrav att överklaga beslutet.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk