Öppet brev till socialminister Lena Hallengren

Öppet brev till socialminister Lena Hallengren

Öppet brev till socialminister Lena Hallengren

I Ekots reportage den 27:e maj lyftes den undermåliga krisberedskapen i Sverige, som nått dagens ljus i och med Coronapandemin. Vi efterlyser en nationell plan som tas fram i samarbete med företagen för att skapa trygghet och säkerställa närproducerade leveranser. Vi på Svensk Industriförening, tillsammans med våra medlemsföretag har lösningen på den produktion som efterfrågats i kristider. Våra svenska industritillverkande medlemsföretag verkar inom flertalet berörda områden på en stor mängd orter ute i landet, där det ofta finns outnyttjad kompetens och kapacitet i närområdet.

Den 27:e maj i  nyhetssändning berättade Ekot att flera av de brister i svensk beredskap, som fått allvarliga konsekvenser under pandemin, hade påtalats för såväl tidigare som nuvarande regering. Ekot har gått igenom ett hundratal rapporter.

– Vi lyfte detta redan förra året, eftersom svenska företag ställde om sina produktioner för att hjälpa till i krisen, men därefter lämnades av svenska myndigheter åt sitt öde efter att ha ställt om sina verksamheter. Beställningarna gick istället via svenska storföretag till lågprisländer, vilket i flera fall resulterade i undermåligt material med kvalitetsbrister, säger Sinf, Svensk Industriförenings VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Svenska små- och medelstora industriföretag är samlade gemensamt under Svensk Industriförening. Många företag har gjort stora insatser under pandemin för att skapa förutsättningar att hjälpa till med närproducerat material för att säkra tillgången på material till bland annat sjukvården. Vi ser dock att det finns betydande resurser och kompetens, som idag delvis är outnyttjade. Om företagen medgetts möjlighet att delta i dialogen i en större utsträckning, så hade vi kunnat undvika många kvalitetsbrister och andra fallgropar.

Företagen verkar inom flertalet berörda branscher, som exempelvis plast och textil. De kan tillverka mycket av det material som under det senaste året saknades, inom bland annat svensk sjukvård. Och de kan bistå även framöver – vid rätt förutsättningar och en fortlöpande dialog. Svensk Industriförening representerar uppåt 1000 företag som tillsammans omsätter runt 42 miljarder kronor. Man anser att det svenska beroendet av underleverantörer utanför EU är bekymmersamt, inte minst under kristider vilket blev väldigt tydligt under pandemin.

– Vi vet att vi är en stark kraft när det gäller att säkerställa lokala leveranser på ett nationellt plan. Vi har en stark industri i Sverige, och det är viktigt att vi använder oss av den kompetens och leveranstrygghet som finns här och tar hjälp av de svenska företagen. Detta gör oss starkare och tryggare när krisen är ett faktum, likt Coronapandemin säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Det finns flera goda exempel på hur svenska företag ställde om under våren och hjälpte sjukvården att råda bot på bristen på skyddsutrustning, och vi diskuterar gärna det vidare med dig socialminister Lena Hallengren. Vi bjuder härmed in dig till dialog om en nationell plan som tas fram i samarbete med företagen – för att skapa trygghet, säkerställa närproducerade leveranser i kristider och för att återuppbygga den långsiktiga materialtillförseln som Sverige är i så stort behov av. Tillsammans kan vi skapa trygghet i kristider och främja sysselsättning hos svenska företag.

Med vänlig hälsning,
Sanna Arnfjorden Wadström
VD Sinf

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk