Close-up,Of,A,Businessperson's,Hand,Calculating,Invoice,At,Workplace

Nytt uppdrag för att förenkla företagandet

Målen för förenklingspolitiken, som syftar till att förenkla företagandet i Sverige, meddelades i september förra året. Statskontoret uppdras nu att följa upp hur långt berörda myndigheter kommit med digitalt inhämtande av uppgifter från företagen.

Förordningen om digitalt inhämtande av uppgifter från företag omfattar 67 myndigheter och syftar till att förenkla för företag att starta, driva respektive avveckla sina verksamheter genom att underlätta deras kontakter med uppgiftslämnande till myndigheter.

Statskontoret ska nu undersöka om det behövs ytterligare åtgärder för att öka takten i genomförandet av förordningen och för att förstärka samordningen och samverkan mellan myndigheterna med fokus på uppgiftsinhämtning från företag.

Målet är alltså att förenkla och effektivisera ärenden som är möjliga att hantera digitalt. Det långsiktiga målet är att företag bara ska behöva lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk