Nya regler för den så kallad grundnivån i föräldraförsäkringen

När förälder uppbär hel föräldrapenning, motsvarar föräldrapenningen förälderns sjukpenning (föräldrapenning på sjukpenningnivå). Undantag utgör de 90 dagar av allmän föräldrapenning som endast ersätts på s.k. lägstanivå (180 kronor per dag). Om förälderns sjukpenning understiger en grundnivå (garantinivå), lämnas föräldrapenningen på denna grundnivå.

Höjning av grundnivån
Riksdagen har nu på regeringens förslag beslutat om att höja grundnivån för föräldrapenningen från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag. Det sagda betyder alltså att föräldrapenning, som ersätts på sjukpenningnivå, alltid blir minst 250 kronor per dag.

De nya reglerna om grundnivån i föräldraförsäkringen träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller för föräldrapenning från och med den dagen.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk