Tack för 2022 – här kommer 5 tips inför julen!

Nya lagar och regler sommaren 2022

Sommaren är på ingång och med det ett antal nya lagar och regler. Sinf har listat de förändringar vi bedömer att ni behöver känna till.

Nya regler om arbetskraftsinvandring – 2022-06-01
Det blir möjligt att söka uppehållstillstånd för att söka jobb eller starta ett företag. Migrationsverket ska följa upp och kontrollera de nya bestämmelserna, för att motverka såväl utnyttjande som kompetensutvisningar men även attrahera internationell kompetens.

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet – 2022-06-29
Reglerna om skriftlig information till anställda i Lagen om anställningsskydd (LAS) ändras. Arbetsgivare blir skyldiga att lämna skriftlig information om fleruppgifter, även till anställda med kortare anställningar. Läs om detaljerna i vårt infoblad.

Lag om omställningsstudiestöd – 2022-06-30
Ett offentligt omställningsstudiestöd införs för att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Studiestödet kommer för de allra flesta att motsvara 80 procent av lönen och yrkesaktiva kommer att få möjlighet att studera motsvarande ett år. Arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal får ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd. En ny offentlig omställningsorganisation inrättas vid Kammarkollegiet. Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd genom en registrerad omställningsorganisation ska kunna få ersättning för detta. 

Nedsättning av arbetsgivaravgiften för 19–23-åringar – 2022-07-01
Arbetsgivaravgiften för unga sätts ner till 10,21 procent under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Förslaget är en stimulansåtgärd för att återstarta ekonomin efter pandemin.

Nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar – 2022-07-01
Den nya lagen innebär att nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar ändras så att nybilspriset sätts ned med ett fast schablonbelopp som utgår från bilens miljöteknik. Nedsättningsbeloppet är 350 000 kronor för elbilar och vätgasbilar, 140 000 kronor för laddhybrider och 100 000 kronor för gasbilar. Nedsättningsbeloppet får dock inte överstiga 50 procent av bilens nybilspris.

Effektivare överprövning av offentlig upphandling – 2022-07-01
För att effektivisera domstolsprocesserna vid offentlig upphandling införs ett lagstadgat skyndsamhetskrav och regler som begränsar parternas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa bland annat nya fel och brister i upphandlingen. Syftet är att handläggningen ska bli snabbare och mer förutsägbar.

Ny lag om företagsrekonstruktion – 2022-08-01
Lagen innebär ett mer effektivt och ändamålsenligt förfarande vid rekonstruktioner. En rekonstruktionsplan innehållande alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de ekonomiska problemen ska fastställas med bindande verkan. Livskraftstestet som används för att bedöma chanserna till fortsatt verksamhet skärps och varaktiga avtal ska få sägas upp i förtid.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk