paul 900x700

Paul Johansson - ny ordförande i Sinf

Paul Johansson, Skrotfrag, har utsetts till ny ordförande för Sinf. Paul tar över posten efter Johan Andersson som har varit ordförande sedan år 2016.

– Jag välkomnar Paul Johansson som ordförande i Sinfs styrelse och ser fram emot ett givande samarbete, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Sinf.

Skrotfrag startades 1972 med inriktning på att sanera och ta hand om de bilar som fanns på den tidens tippar och bilkyrkogårdar. Över tiden har bolaget utvecklats till att ha ett nätverk av egna gårdar som till en början tog emot bilar för skrotning. Sedan början av 90-talet är bolaget även mottagare av övrigt skrot samt metaller. Skrotfrag har också två fragmenteringsanläggningar där skrotet omvandlas till järnråvara som sedan säljs till smältverk.

– Jag har jobbat i företaget sedan 1992, vilket är hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har haft olika positioner och roller inom bolaget, men sedan början av 10-talet har jag varit med i ledningsgruppen för företaget, berättar Paul Johansson.

Paul har suttit med i Sinfs styrelse sedan 2015 och är även med i branschföreningen Svenska Järns styrelse.

– Om fem år tror jag att vi har ett Sinf som är en nyckelaktör för svensk industri med ett bredare tjänsteutbud för medlemmarna än vad vi tidigare har haft. Jag ser en juristverksamhet med fördjupat stöd till medlemsföretagen och en modern arbetsgivarorganisation som ligger långt fram. Sinf ska vara det självklara valet för små och medelstora ägarledda bolag i Sverige, säger Paul Johansson, ny ordförande Sinf.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk