Nu behöver vi intensifierade satsningar från regeringen

Stefan Lautmann, ordförande SEPAF

Nu behöver vi intensifierade satsningar från regeringen

Stefan Lautmann, ordförande för SEPAF, skrev nyligen om önskvärda satsningar från regeringen för att underlätta företagens återhämtning efter corona.

Flera av SEPAFs företag har vittnat om en oroande utveckling hos större svenska företag, där investeringar i utveckling och skydd av innovationer upplevs sjunka. Den här utvecklingen har även vi på Sinf noterat. När de större svenska företagen borde gasa sig ur krisen genom att investera i utveckling av ny teknik och nya idéer, ser vi istället att personal hos de innovativa företagen permitteras och att aktiviteten därmed minskar. Man verkar alltså prioriterar annat än utveckling.

”Detta är oroande,” säger Stefan Lautmann, ordförande i SEPAF, ”vi hade hoppats se ett mer framåtlutat svar på de utmaningar näringslivet nu ställs inför.”

Det här måste vi nu ta på största allvar. Sverige har en stolt tradition av innovation, och när nu världen sätts på paus är det rimliga att passa på att satsa inför framtiden.

Nu behöver vi intensifierade satsningar från regeringen, med speciell inriktning på att stärka och uppmuntra innovationskraften i näringslivet. Åtgärder efterlyses som möjliggör för svenska innovatörer och svenska företag att kavla upp ärmarna och arbeta framåtriktat, istället för att våra duktiga ingenjörer och affärsutvecklare ska gå hemma och vänta på bättre tider!

Vi vill även uppmana Sveriges företag att hålla takten i sina utvecklingsprojekt och att satsa på de nya möjligheter som skapas i pandemins kölvatten. Men också att skydda sina immateriella tillgångar.

”Vi ser inte bara att utvecklingen mot digitala processer har intensifierats, den nya verkligheten med större fokus på digital närvaro skapar samtidigt en mängd nya affärsmöjligheter. Därför är det viktigt att hålla upp ångan nu, och inte slå av på takten,” säger Stefan Lautmann.

 

Läs hela Stefans artikel här

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk