Östrand & Hansen_3

Medlemsföretaget Östrand & Hansen hjälper kunderna att automatisera

Medlemsföretaget Östrand & Hansen konstruerar och tillverkar pressverktyg, lösningar för industriautomation samt specialmaskiner. Systerföretaget Hjo Verktyg förser den plåttillverkande industrin med stans-, bock-, drag-och följdverktyg, saxskär och kantpressverktyg.   

Mikael Ronder är VD och delägare för de två bolagen. 2015 förvärvades Östrand & Hansen och 2019 togs nästa steg med förvärv av Hjo Verktyg. Företagen är separata enheter, men har ett tätt samarbete.   

-Styrkan är att vi tack vare två så specialiserade företag kan ge kunderna ett bredare erbjudande med ännu mer kompetens och kapacitet.  

Gällande automation så är vårt ursprung inom mekaniken, men som vi på senare år kompletterat med kompetens även inom robotik.  Vi kan idag utvärdera bägge alternativen och presentera för kunden att en lösning kan ske antingen som en mekanisk lösning vilket kostar så här, har de här för- och nackdelarna eller så kan vi göra en robotiserad lösning som har andra för- och nackdelar och prisbild. Vi kan vägleda kunden i sina val, förklarar Mikael.  

Vägen till lösningen går ofta via ett stegvis förfarande där man gemensamt med kunden tar fram en kravbild. Kunden kan få hjälp via en nyligen framtagen Automationsguide, där man får en struktur i att ringa in sina behov, önskemål och krav. Det är många parametrar som avgör vilken väg som är smartast att gå. Syftet är att hitta rätt automationsgrad, så att lösningen blir lönsam. Ifall det gäller riktigt stora anläggningar kanske en förstudie behöver göras.  

– Efter pandemins påverkan på försörjningskedjorna och problemen inom transportleden är det många företag som planerar att ta hem sin produktion till Sverige igen. Där måste det oftast till någon form av automation för att få ihop kalkylen, menar Mikael. 

Hållbarhetsperspektiven är också något som ökar. Kraven på att stora bolag ska redovisa sina CO2-ekvivalenter är på gång och kommer snart att gälla även de mindre. Men andra hållbarhetsaspekter spelar också in. Att slippa långväga resor fram och tillbaka till fabriker i Asien för projekt- och produktavstämningar, att hitta lösningar som gör att ens personal slipper monotona uppgifter eller upprepade och tunga lyft, att minska kassationer och spill, att kunna erbjuda en större flexibilitet i utbudet är alla faktorer som driver kundbehoven. 
Det blir som i mataffären, du tittar och jämför. Köper jag från denna leverantör har jag det här avtrycket, från den andra det här. Lokal produktion kommer att värderas högre. Det kommer att bli en svängning till mer produktion på hemmaplan, det är jag helt säker på, säger Mikael.  

Under lågkonjunkturen 2008 försvann nästan en hel yrkesgrupp inom industrin, produktionstekniker. Därefter har många haft svårt att få tillbaka kompetensen. Det gör att Östrand & Hansens betydelse som samtalspart är avgörande för resultatet.  

De senare åren har många bolag också höjt sin digitala kompetens. Bland de som förstår det digitala landskapet och genomgår en transformation finns det kunder med visioner och utmanande idéer som de kanske inte reder ut själva, men de har så pass mycket på fötterna att de inser att det borde gå och kommer till  Östrand & Hansen med frågan.   

– Jag tycker att svensk industri står sig väldigt starkt, vi har en väldigt intressant framtid framför oss. Att vara med på den industriella spelplanen är som att tävla på elitnivå, du måste hela tiden skruva lite grann, träna lite mer, eller pressa dig och inte bli bekväm. Gör vialla rätt saker och jobbar på våra processer kommer vi att behålla vår konkurrenskraft och stanna på den internationella arenan, det är det viktiga, avslutar Mikael Ronder.   

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk