Människan och mötet i teknikens värld

KRÖNIKA

-”Hej, hur kan jag hjälpa dig”, det är den öppningsfras som jag tränat flest tekniker och ingenjörer att starta ett möte med. På frågan om vilket ord som är nyckeln för att vinna kunden svarar man ofta ”hej” eller ”hjälp”, men det jag är ute efter är ”hur”, dvs det som beskriver kundens behov. I affären ligger värdet i ”hur” en lösning ser ut, men ofta kommer diskussionen inte så långt. Istället fokuseras det på pris eller andra villkor i affären, men ”huret” som glöms bort är nyckeln till lösningen och också det som sätter värdet på kompetensen. Den som har kompetens och erfarenhet vill kunden ha råd av som gör det enklare att köpa rätt. Tanken är inte att alla ska bli säljare, bara lite mer säljande. Då kan företaget utvecklas snabbare och lönsammare.

När vi i Sinfs undersökningar frågar om hinder för tillväxt är ofta bristen på utbildad arbetskraft i topp. Att det är ont om tekniker och ingenjörer stämmer, men varför kommer inte talangerna till ditt företag. Kan det vara så att den egna verksamheten inte säljs in på ett bra sätt. Vad kan du erbjuda som arbetsgivare, inte i form av lön, men i form av utveckling och framtid? Har du projekt, kunder, arbetssätt eller annat som lockar? Om du inte kan formulera dina fördelar kommer de att förbli en hemlighet som stannar innanför ditt företags väggar.

När vi lanserade tankesmedjan AutomaTHINK 2011 var idén att peka på att automation var vägen till ökad konkurrenskraft för svensk industri. Då kritiserades vi för att vilja ta bort arbetstillfällen. Vi menade att automation bidrar till att produktion inte flyttar från Sverige, utan att den istället på sikt skulle vända trenden och hämta hem produktion igen. Möjligen färre enkla jobb, men fler kvalificerade. Sedan dess har synen förändrats och automation och digitalisering blivit riktigt hett. Det känns uppenbart att det nu är i den mer avancerade tekniken framtiden finns.

Men se upp! Ju med digitaliserad vår värld blir, desto viktigare är de mänskliga mötena. Enkelt uttryckt är människor vi känner på riktigt värdefullare än tusen vänner på sociala medier. Vi behöver fråga, lyssna, diskutera, känna in och skapa nätverk. Inom kort är det Elmia Subcontractor. Var lite modig, låt bli att sälja in dina produkter eller tjänster vid varje möte. Ställ frågan: –”Hej, hur kan jag hjälpa dig?”, lyssna och visa mer intresse för personens tankar än dina egna produkter. Då kommer fler att bli intresserade av att berätta om sina behov och du kommer att få leverera en lösning, hitta en ny samarbetspartner, en ny kund eller en ny medarbetare.

Anders Ekdahl
f.d. VD Svensk Industriförening Sinf

Publicerades i Gjuteriet

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk