Environmental,Technology,Concept.,Sustainable,Development,Goals.,Sdgs.,Natural,Power.

Ligger ni i framkant eller ligger ni efter?

Vi behöver fortfarande förhålla oss till samma marknadsekonomiska sanningar som förut, så som att skapa ny konkurrenskraft och öka värdet på våra produkter och tjänster, expandera på nya marknader samt hitta nya kunder och sälja mer på befintliga kunder. Och vi behöver mer än någonsin öka innovationstakten och engagemanget hos alla medarbetare.

Men med den stora skillnaden att vi idag behöver jobba med hållbar affärsutveckling utifrån planetens begränsade resurser och tålighet, mänskliga rättigheter och antikorruption.

För att kunna ta fram en framgångsrik strategisk inriktning som skapar nya konkurrensfördelar behöver hela organisationen ett kunskapslyft inom hållbar utveckling och nu undrar vi hur långt ni har kommit i er organisation?

– Har ni undersökt på vilket sätt ni, med er kärnverksamhet, är med och bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

– Visar er vision ert existensberättigande och svarar på frågan vad ni bidrar med för att göra världen bättre?

– Vet ni hur långt era kunder har kommit med deras hållbarhetsarbete, har de börjat att ställa hållbara krav på sina leverantörer?

– Vet ni hur långt era konkurrenter har kommit i sitt hållbarhetsarbete? Har de redan formulerat hållbara konkurrensfördelar?

– Har ni en hållbar affärsplan med tydliga hållbara affärsmål, en handlingsplan och ett system för att visa resultat?

– Har ni utbildat styrelsen i hållbar utveckling?

– Har ni utbildat ledningsgruppen i hållbar utveckling?

– Har ni utbildat medarbetare i hållbar utveckling?

– Har ni tagit fram en uppförandekod för anställda, ledning och styrelse?

– Är ni med i några nätverk eller har ni startat ett eget nätverk för att samverka med era intressenter i hållbar affärsutveckling?

Det här var bara några av många frågor som vi vill ställa till er för att kolla hur långt ni kommit i ert hållbarhetsarbete och för att få veta om ni behöver hjälp med att ta nästa steg i ert affärsutvecklingsarbete som bygger ett starkare varumärke.

Hör gärna av er till oss för ett kostnadsfritt första rådgivningsmöte.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk