Konjunkturvändningen skjuts på framtiden

Underleverantörsbarometern Q1

För ett halvår sedan spådde svenska underleverantörer att lågkonjunkturen skulle komma inom kort, men nu uppfattar företagen snarare att lågkonjunkturen ligger längre fram i tiden. Det visar första kvartalets Underleverantörsbarometer som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf. Det finns emellertid två problem, tillgången på kompetent arbetskraft och de allt längre betaltiderna.

– De långa betaltiderna pressar småföretagens likviditet, lönsamhet och förmåga att agera konkurrensmässigt. Detta är något som vi hör alltför ofta från våra medlemmar. Sinf jobbar aktivt med frågan bland annat genom Föreningen för effektiva affärstransaktioner, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf.

Antalet företag som tror att högkonjunkturen håller i sig ett tag till fortsätter att öka. Den allmänna uppfattningen bland underleverantörerna är att vi är på väg ut ur högkonjunkturen, men när det ska ske är man fortsatt osäker på. Orderingångarna visar på en förlängning av högkonjunkturen och vändningen skjuts på framtiden minst ett halvår, jämfört med tidigare barometer.

– Det vi kan se är att omsättnings- och orderingångsförändringen fortsatt ligger högt. Samma sak gäller problemet med tillgången på utbildad arbetskraft, där den enskilt största utmaningen är att få unga att vilja arbeta inom industrin, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf.

Underleverantörerna pressas fortsatt att agera bank åt storföretagen. Trots att näringslivet har tagit fram en frivillig uppförandekod för att komma till bukt med problemet har antalet företag som upplever att de måste acceptera långa betaltider från sina kunder ökat sedan mätningen för ett år sedan.

– Jag tycker det är anmärkningsvärt att andelen företag som tvingas till längre betaltider för att behålla sina kunder fortsätter att öka, säger Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf.

I undersökningen för ett år sedan var det 60 procent av de svarande som inte fick betalt inom 30 dagar, nu har den andelen ökat till 64 procent. Av dessa har de som får betalt först efter 60 dagar ökat till 20 procent, att jämföra med 16 procent förra året.

Sinfs Underleverantörsbarometer görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det första kvartalet 2019 med prognoser om det andra kvartalet 2019 visar bland annat på följande resultat:

  • 65 procent av företagen tror att högkonjunkturen viker först efter 12 månader. I föregående kvartal var andelen 54 procent.
  • 6 procent av företagen spår att högkonjunkturen viker inom 6 månader. Detta att jämföra med 11 procent förra kvartalet och 14 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 52 procent av företagen har ökat sin omsättning under kvartal 1 2019. Detta att jämföra med 50 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 41 procent spår en ökad orderingång för nästkommande kvartal. Detta att jämföra med 42 procent motsvarande kvartal 2018 och 41 procent fjärde kvartalet 2018.
  • 64 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. I förra Underleverantörsbarometern var siffran 65 procent.
  • Andelen som planerar att öka personalstyrkan under innevarande kvartal är 28 procent jämfört med 33 procent föregående kvartal.

I Underleverantörsbarometern mäter Svensk Industriförening Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1 200 medlemsföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:

Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf, 070-609 65 00
Peter Bergh, Civilekonom Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 69
Jenny Persson, Kommunikatör Svensk Industriförening Sinf, 070-856 99 31

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk