Logistics,Import,Export,Background,And,Transport,Industry,Of,Container,Cargo

Kompetensbristen slår hårt mot tillväxt för svenska exportörer

Kartläggningen visar att 84 procent av de svarande företagen exporterar idag. Av dessa är det 58 procent som uppger att andelen av omsättningen som går på export är upp till 20 procent. Det är även hela 8 procent som uppger att andelen av omsättningen som går på export är 81-100 procent.

23 procent uppger att de har tillverkning utanför Sverige. 41 procent av dessa företag anger att den största anledningen till att de har tillverkning utanför Sverige är produktionskostnadsskäl. 19 procent uppger dock att det är för att kompetensen och kapaciteten vid tillverkning inte finns i Sverige. 24 procent uppger också att ett av de största hindren för tillväxt i företaget är tillgång till kompetent personal.
– Det är ett återkommande problem med att det inte finns tillräckligt utbildad kompetens i Sverige. Vi ser i underleverantörsbarometern att 52 procent har problem med att hitta utbildad arbetskraft. Detta är ett enormt problem som bara fortsätter att växa. Här behöver Regeringen verkligen tänka om gällande det nya omställningsstudiestödet. Företagen behöver kunna styra studiestödet efter kompetensbehovet på företaget. Många företag behöver i och med Industri 4.0 kompetenshöja stora delar av personalgruppen och då behövs enkla stödmöjligheter i de stora omställningarna som krävs. Omställningsstudiestödet är en möjlighet men det måste utgå från företagens behov och styras därifrån och istället för på individnivå fortsätter Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

-Det finns mycket arbetstillfällen och stora möjligheter för flertalet nya grupper att nå industrin. Sverige har ett gott rykte internationellt och 15 procent av företagen anser att just tekniskt kunnande är något som utländska kunder värderar högt hos svenska leverantörer. Vi är bra på industri i Sverige men Sverige måste också tillgodose företagen med arbetskraft, menar Sinfs VD Sanna Arnfjorden Wadström.

Vidare uppger 24 procent av de svarande företagen att de säkrar upp sina internationella affärer genom förskottsbetalning. 11 procent uppger att de inte gör någon risksäkring alls, vilket är en minskning från 2015 då 18 procent av företagen inte gjorde någon risksäkring.
– Detta är förmodligen en konsekvens av pandemin, då leveranser har uteblivit och det har varit långa ledtider. Föregående år varnade vi för att det är otroligt viktigt att risksäkra affärerna eftersom uteblivna leveranser kan förekomma och med facit i hand har leveranserna varit ett extremt problem. Det är en positivt att fler säkrar upp sina affärer menar Sanna Arnfjorden Wadström.

Coronapandemins effekter

Kartläggningen visar att det fortfarande finns höga mål att öka exporten inom fem år, en trend vi sett sedan exportkartläggningens start. 34 procent uppger att de vill öka omsättningen som ska gå på export inom fem år med upp till 20 procent.

Vi ser att 16 procent av de svarande uppger att materialbristen har varit ett hinder för företagets tillväxt. 44 procent av de svarande uppger att råvarubrist är en av utmaningarna som kommit med pandemin som påverkat företaget internationellt. Även 35 procent uppger att problem med transporter har varit en stor utmaning.

En positiv effekt från pandemin har varit att förflytta gränserna och minimera resandet 37 procent uppger att de har ställt om till digitala kundmöten, 8 procent har demat sina produkter digitalt och hela 22 procent har ändrat i kommunikationen för att kunna fortskrida sina internationella affärer.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk