Desperate,Businessman,Working,In,The,Office,Late,At,Night,And

Hur bör företagen agera i krigstider?

Rysslands attack mot Ukraina kommer att påverka näringslivet över hela världen. USA och EU förbereder och inför sanktioner som slå emot såväl privatpersoner som företag. Men hur bör då företagaren agera under tiden?  Här är några saker som alla företag bör ha på agendan i det nuvarande krisläget.
  • Håll koll på personer och företag på sanktionslistor.  Det finns redan sanktioner mot ryska individer och företag, och ni måste se till att ni inte har att göra med sådana enheter på ett sätt som skulle bryta mot sanktionerna. Kontrollera webbplatser för den amerikanska regeringen, EU och FN:s säkerhetsråd innan du gör affärer med gamla och nya kunder och kontrollera regelbundet om nuvarande kunder har blivit föremål för sanktioner. 
  • Avstå från nya affärer med Ryssland.  För närvarande vet vi att sanktioner som drabbar fler ryska individer och företag kommer att införas, men det är oklart vilka enheter som kommer att påverkas. Innan du känner till effekten av de nya sanktionerna bör du avstå från att göra nya affärer – direkt eller indirekt – med ryska enheter. 
  • Begär förskottsbetalning.  Om du har en nuvarande affärsrelation med ryssar som inte är föremål för sanktioner kan du fortfarande utföra sådana affärer. Men på grund av det faktum att sanktioner sannolikt kommer att införas mot ryska banken kan du ha svårt att få betalt. Överväg att begära förskottsbetalning av ryska enheter innan du utför några nuvarande kontrakt.  
  • Ta ut pengar från ryska banker.  Eftersom ryska banker är föremål för sanktioner, bör du överväga att ta ut eller flytta medel från ryska banker. Du riskerar att få medel låsta i det ryska banksystemet under en mycket lång period.  
  • Se till att du följer exportkontrollbestämmelserna.  Förutom sanktionerna finns det exportkontrollbestämmelser som påverkar om en produkt eller Rysslands attack mot Ukraina kommer att påverka företag över hela världen. Du måste se till att dina produkter eller tjänster inte innehåller någon del eller teknik som omfattas av sådan lagstiftning och som hindrar dig från att leverera dina produkter eller tjänster till Ryssland. Glöm inte att detta inkluderar dina inkommande komponenter och licenser till immateriella rättigheter.  
  • Förvarna om force majeure.  Om du påverkas direkt av kriget eller sanktionerna kan du ha svårt att uppfylla dina avtalsförpliktelser, t.ex. genom att inte kunna betala för varor via banksystemet eller genom att inte få fortsätta köpa produkter från en sanktionerad enhet. Kontrollera ditt avtal och kom ihåg att deklarera force majeure (om möjligt) i förhållande till dina motparter för att säkerställa att du inte kan hållas ansvarig för avtalsbrott.  
  • Förbered dig på att dina leverantörer förklarar force majeure.  Det är troligt att kriget och sanktionerna kommer att påverka många företag och du kan förvänta dig att några av dina leverantörer förklarar force majeure i förhållande till dig. Tänk på om du kan identifiera alternativa leverantörer som gör att du kan fortsätta din verksamhet utan avbrott.  
  • Se till att göra rätt.  Effekten av att bryta mot sanktioner kan vara allvarlig och påverka ditt företag såväl som individer genom böter och brottsanklagelser. Se till att du inte agerar i strid med sanktionerna. Det är inte enbart den inhemska lagstiftningen som gäller utan även EU:s. 
  • Sprid inte propaganda och felaktig information Var noga med vilken information som du delar på sociala medier. Kontrollera att källan verkar trovärdig och att informationen är pålitlig. Nyttja enbart källor som har ett objektivt syfte att rapportera. Fundera en extra gång vad informationen, texten och bilden vill förmedla. 

Vid frågor kontakta Sinf´s jurister 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk