Black,Leather,Wallet,Showing,Swedish,Bills,,New,As,Of,2016-2017

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Det nya försörjningskravet innebär att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige.

Villkoren för arbetskraftsinvandring skärps. Försörjningskravet höjs för att minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen eftersom det i många fall handlar om arbete som i stället skulle kunna utföras av personer som redan bor i Sverige. Förslaget syftar också till att bekämpa fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring.

Riksdagen biföll förra året propositionen Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Det innebär att utlänningslagen ändras så att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd.

Den förordningsändring som regeringen har beslutat innebär att kravet på en god försörjning preciseras. Det innebär att en arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige. Förslagen berör inte arbetskraftsinvandrare från EU eller säsongsanställda från tredje land som kommer hit enligt säsongsanställningsdirektivet.

Både lag- och förordningsändringen träder i kraft den 1 november 2023.

Sinf är en oberoende arbetsgivarorganisation som organiserar små och medelstora industri- och tjänsteföretag, med eller utan kollektivavtal. Om du inte är medlem och vill ha svar på fler frågor eller titta på juridikbanken – bli medlem!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk