Business,Development,To,Success,And,Growing,Growth,Concept,,Businessman,Pointing

Historiska kvartalssiffror för underleverantörerna - Inte ens materialbristen stoppar industrin

Idag presenterar Svensk Industriförening, Sinf, en ovanligt dramatisk Underleverantörsbarometer för andra kvartalet 2021. Barometern visar på ett kvartal med markant uppåtgående siffror. Omsättningsförändringen har under andra kvartalet ökat för hela 63 procent från förra kvartalet, som även det visade starka siffror. Underleverantörerna ser vidare positivt på hösten och så många som 59 procent uppger sig se en ökning av förväntad orderingång. Jämfört med föregående kvartal – som också var positivt – har företagens lönsamhet fortsatt öka för 46 procent och varit oförändrad för 42 procent av de svarande.

Barometern visar mycket positiva siffror och återhämtningen pekar markant uppåt, 53 procent av underleverantörerna upplever att vi är mitt i en högkonjunktur och 17 procent att vi är på väg in i en högkonjunktur. Dessvärre upplever de också att konjunkturen viker inom 6–12 månader.

Under första kvartalet vittnade underleverantörerna om att de hade mycket att göra men vi ser att läget börjar stabiliseras. Företagens produktivitet har under kvartal två fortsatt att öka för 46 procent vilket även det är ljusa siffror. Behovet av utbildad arbetskraft fortsätter också att öka och hela 37 procent uppger att de behöver anställa. Företagen har mycket stora problem med att hitta utbildad arbetskraft.

– Kvartalssiffrorna visar på en markant uppgång hos underleverantörerna vilket är mycket hoppfullt säger Sinfs VD, Sanna Arnfjorden Wadström. Många behöver nu anställa och Sverige måste komma att tillrätta med bristen på utbildad arbetskraft. Det är alarmerande att 58 procent har problem med att hitta utbildad arbetskraft när det erbjuds så mycket intressant arbetstillfällen. Det finns stora möjligheter för flertalet nya grupper att nå in i industrin. Idag handlar det mycket om att anställa och utbilda internt. Där kan den föreslagna förändringen av LAS och att staten då bekostar lön under utbildning bli ett viktigt verktyg framåt. Det är speciellt viktigt för den grupp företag som har små marginaler som har utmaningar med lönsamheten, säger Sanna Arnfjorden Wadström.

Materialbristen ett stort orosmoln
Hela 75 procent av underleverantörerna uppger att de drabbats av materialbrist. Materialbristen sträcker sig från plastmaterial, råvaror, stål, kontaktdon till halvledare, vilket media uppmärksammat under våren. Många av underleverantörerna uppger att de har haft stopp i produktionen, tappat försäljning och levererat för sent. För att inte tala om hur likviditeten påverkas av att de tvingats köpa dyrt material och dessutom att acceptera storbolagens långa betaltider. Under våren har Sinf också haft underleverantörer som tvingats korttidspermittera på grund av utmaningarna med brist på material.

Vidare visar barometern att:
29 procent drabbats av försenade/inställda leveranser från utlandet.
25 procent drabbats av försenade/inställda leveranser inom Sverige.
14 procent ställt in/skjutit upp leveranser till utlandet.
22 procent ställt in/skjutit upp leveranser inom Sverige.

-Försenade och inställda leveranser har varit ett problem under hela pandemin men vi ser under andra kvartalet även en ökning av inställda leveranser inom Sverige. Storbolagen har haft påverkan i sin produktion vilket utmanar underleverantörerna i flera led. Företagen har ingen annan väg att gå än att köpa dyrt material, vilket i sin tur påverkar likviditet och lönsamhet framåt. Därför är åtgärder från Regeringen för att korta betaltiderna nu av största vikt. Det är orimligt att hårt pressade företag med brist på likvida medel ska agera bank till storbolagen. Materialbristen är någonting vi måste ta höjd för, Regeringen måste nu agera med största kraft för att lagstifta så vi kan korta betaltiderna och ge företagen tillgång till likvida medel för framtida investeringar,

-Inom underleverantörsleden är dörren vidöppen till fler attraktiva arbetstillfällen och en vidgning inom industrin, nu gäller det att Regeringen vågar ta snabba beslut så företagen får verktyg för att bygga framtidens industri, avslutar Sanna Arnfjorden Wadström.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk