Hårda Brexit-klappar till Jul

Hårda Brexit-klappar till Jul

Även om förutsättningarna för Brexit alltjämt hänger i luften, är det bäst att planera för hårda Brexit-klappar till jul, säger Charlotte Kalin från Make Trade. Alla företag som handlar med Storbritannien kommer oavsett hård eller mjuk Brexit att behöva hantera ny logistik kring tullhantering, leveransvillkor, tillståndsgivning efter årsskiftet.

Företag som redan idag bedriver handel med länder utanför EU, har med största sannolikhet redan en infrastruktur på plats internt för att hantera tullhanteringen.  Har ditt företag däremot aldrig gjort affärer med länder utanför EU finns all anledning att offra en del av julledigheten på tulldeklarering, tulltaxor och leveransvillkor, menar Charlotte. Det finns bra on-line information därute hos Tullverket, Kommerskollegium och fackmyndigheter som ger vägledning.  Innan julledigheten är dock kanske det viktigaste att man kontaktar sina kunder och leverantörer i Storbritannien, för att prata igenom Brexitlogistiken och affärspåverkan.

Om du importerar är det värt att räkna på de enskilda affärer du har med brittiska leverantörer, menar Ross Hopwood som är en av Brexitexperterna på den internationella konsultplattform som Make Trade driver, Sweden on the Go.  Trots nya hårda Brexit-tullpåslag kan brittiska produkter i slutändan ändå visa sig vara konkurrenskraftiga i förhållande till EU-leverantörer på grund av lägre transportkostnader och en mer effektiv och storskalig produktion. Var transparent med dina kunder och leverantörer och se till att ha en open book policy och dela på kostnadsbördan för Brexit, säger Ross.

Storbritannien är världens femte största ekonomi och kommer även framgent att spela en viktig roll för svenska förtag och EU:s handel.

Här är en checklista med Brexitlogistik som företagen behöver hantera innan 1 januari 2021.

 • Kontakta din leverantör/kund i Storbritannien för att gå igenom Brexitlogistiken och affärspåverkan så att båda kan planera i förväg – tillkommande kostnader för tull, tillstånd och andra krav som behöver redovisas vid gränspassage, förändringar av leveransvillkor med mera.
 • Registrera företaget hos Tullverket genom att ansöka om Eori-nummer, om du inte redan har ett sådant. Tullverket uppmanar företag att vara ute i god tid och ansöka innan 28/12. Det är kostnadsfritt och innebär att företaget får ett registreringsnummer för att kunna handla med länder utanför EU. Du får också tillgång till Tullverkets e-tjänster. Läs mer på Tullverkets hemsida om Brexit – för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU .
 • Lär dig tulldeklarera eller anlita ett ombud. För att kunna tulldeklarera behöver du bland annat ta reda på varukoden för din produkt (HS-nummer) och vilken tull som gäller, vid till exempel export till Storbritannien. Du kan också anlita ett av Tullverket godkänt Tullombud som hanterar tulldeklareringen. Du måste dock ändå ta fram de uppgifter som behövs och ansvara för att de är korrekta.
  Följande webbplatser hjälper dig vidare.
  Tulltaxan på Tullverkets webbplats
  Finding commodity codes for imports into or exports out of the UK or EU på brittiska regeringens webbplats 
  The UK Global Tariff på brittiska regeringens webbplats
  Tullombud, processen och uppgiftskraven.
 • Tullar på export och import – Räkna med att du måste betala tull vid en hård Brexit. Vid ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien blir det tullättnader/tullfrihet men du behöver tulldeklarera och skaffa ursprungsintyg för att dra nytta av dessa tullförmåner. Ta reda på och planera för vilka nya tullar som kommer att införas för dina produkter vid en hård Brexit.
 • Se över dina leveransvillkor – Incoterms – Se över leveransvillkoren med din kund / leverantör. Olika villkor i Incoterms får direkt påverkan på vem som tar ansvar för tulldeklarering och riskexponering. Mot bakgrund av de förseningar av leveranser som kan komma att uppstå p.g.a. Brexit, bör det framgå vem som bär ansvaret för om en vara inte levereras i tid.
 • Momshantering – En hel del förändringar sker på momsområdet som berör både varor och tjänster. En förändring vid export är att man inte behöver lägga på moms och rapportera in periodisk sammanställning – dock lämnar man fortfarande uppgifter om varuförsäljningen i momsdeklarationen. Vid import från Storbritannien, deklarerar du i regel för svensk moms på importen i din momsdeklaration. Skatteverket går igenom läget mer i detalj, inklusive vad som gäller för tjänster, Nordirland och andra undantag.
 • Särskilda krav på tillstånd och intyg för din produkt. Likartade tekniska regler kommer i princip att gälla under de närmaste åren för de produkter som redan idag omfattas av särskilda krav på tillståndsgivning, intyg och märkning, ofta kopplat till hälsa och säkerhet. Det kommer dock att krävas intyg och godkännanden vid gränspassage för handeln av dessa varor, även om Storbritannien aviserat övergångsregler under första halvåret 2021 och ett handelsavtal mellan länderna kan komma att underlätta. Om du exempelvis importerar livsmedel, jordbruksprodukter eller trävaror från Storbritannien måste du följa de regler som gäller för länder utanför EU. Mer information om detta finns hos Jordbrukverket och Livsmedelsverket.
 • Transport och logistik. Ta i god tid kontakt med de externa leverantörer som du kommer att använda för logistik och transport av dina varor – kapaciteten hos tullombud, speditörer och transportörer kommer sannolikt att vara ansträngd under nästa år. Se till att din transportör är väl förberedd och kan hantera de eventuella störningar som kan komma att uppstå.
 • Brexit påverkar inte bara handeln med varor utan också den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien av tjänster, personer och kapital. Ett tips är att ta del av Kommerskollegiums sammanställning för att få en bredare överblick av hur detta kan slå mot ditt företag.

Behöver du snabb hjälp och råd kring Brexit? Är du medlem i Sinf? Kontakta Make Trade’s Internationella Help-Desk – helpdesk@maketrade.se . Vi har också samlat ett team av internationella konsulter från vår digitala plattform Sweden on the Go som kan hjälpa dig vidare med mer komplicerade Brexit problem. En hård Brexit julklapp till Sinfs medlemmar – välkommen att beställa  Make Trade’s Importhandbok där vi tar upp vad som är viktigt att ha koll på när man importerar från länder utanför EU kostnadsfritt här.

Missa inte webbinarierna tillsammans med Make Trade under hela våren!

Senaste nytt

 • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk