God Jul och Gott Nytt År!

Nu lackar det mot jul och de sista dagarna innan ett nytt verksamhetsår tar vid. För Sinf pågår ett aktivt arbete på flera håll, inte minst inom de 25 branschföreningarna och med några av de större frågorna som berör alla medlemmar så som betaltider och förslag till nya regeländringar.

Som bekant arbetar vi med att skriva en kod för betaltider som ska vara frivillig att ansluta sig till. I nuläget står 13 av Sveriges största företag bakom hederskoden, bland andra Volvo Cars, Scania och Electrolux. Arbetet går fortsatt framåt, häromveckan blev det klart i ett möte med Näringsdepartementet att lagstifta om en uppföljning av hur företag betalar sina leverantörer där resultatet löpande ska göras transparent.

Sinf har bidragit med två förslag på regeländringar i en sammanställning från Näringslivets regelnämnd, NNR. Förslagen syftar till att ge riksdag och regering näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförbättring under kommande mandatperiod. Våra förslag är:

Förändra turordningsreglerna så att kompetens ger en mer framträdande roll
Förtydligande av arbetsgivarens miljöansvar och arbetstagarens ansvar gällande personlig skyddsutrustning

På www.nnr.se kan du läsa mer om rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018–2022”.

Under 2017 har det skett en del personalförändringar inom Sinf, bland annat så har ny VD och chefsjurist tillsatts. Dessutom har Sinf och Stål och Mekangruppen ingått ett samarbete med MVR.

Annat som hänt i Sinfs värld under 2017:

Kollektivavtal (Industriavtalet nr 23) har tecknats för tre år
Den 1 januari startade Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) en egen arbetsgivarförening. Sinf valdes som partner och leverantör av arbetsgivarservicen
Utbildningar inom arbetsrätt och nya dataskyddsförordningen har hållits
Ett kvinnligt nätverk lanserades
Vi ordnade ett seminarium i Almedalen om immaterialrättens betydelse för svenska företags tillväxt
Deltog i olika mässor; bland andra Plastteknik Nordic och Elmia Subcontractor

2018
Nästa år blickar vi framåt mot en fördjupad branschsamverkan där fokus kommer ligga på en bred rådgivning. Vår förhoppning är att medlemmarna ska se Sinf som en självklar samarbetspartner i sitt strategiarbete. Aktiviteter med Sinfs kvinnliga nätverk löper på, och den 17 april ordnas kursen Den personliga retoriken av Heléne Hedqvist i Stockholm.

Vi kan redan nu berätta att entreprenören Therese Albrechtson kommer och föreläser för oss i vår. I början av december släpptes hennes bok ”Dålig mamma eller superkvinna?” som tar upp kollisionen mellan arbetsliv och familjeliv. Ett trettiotal inflytelserika kvinnor har intervjuats om hur det är att vara mamma och karriärkvinna i ett av världens mest jämställda länder. Intressant läsning under julledigheterna!

Sinf önskar dig en riktigt skön och avkopplande jul!

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk